Jak uniknąć kłopotów podczas kontroli

 • Data: 11/07/2016r
 • Działalność gospodarcza
eBookjak uniknąć kontroli

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają do wypełnienia wiele obowiązków związanych z czynnościami kontrolnymi, które nakładają na nich regulacje zawarte w kilkunastu ustawach. Najważniejsze dotyczą spraw związanych z przestrzeganiem przepisów podatkowych, sanitarnych, prawa pracy i bhp. Poznaj prawa i obowiązki przedsiębiorcy podczas kontroli skarbowej, podatkowej, ZUS, PIP i Inspekcji Sanitarnej i zyskaj nowe umiejętności zawodowe.

 • Pobrano: 77835 razy

Opis

Zatrudnianie pracowników oraz prowadzenie na własny rachunek działalności gospodarczej wiąże z dodatkowymi obowiązkami, których przestrzeganie sprawdzają w szczególności: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, inspekcja sanitarna oraz organy podatkowe. Instytucje te mogą rozliczyć pracodawcę z wywiązywania się z jego zadań wobec załogi oraz obowiązków fiskalnych i ukarać za uchybienia.

Kto może przeprowadzić kontrolę w firmie

Obowiązki nakładane na przedsiębiorców przez poszczególne ustawy są tak rozległe, że o pomyłkę nie trudno. Kontrole przedsiębiorców może przeprowadzać ok. 40 instytucji. Wyróżnić można instytucje ustanowione konstytucyjnie lub o szczególnym znaczeniu, posiadające uprawnienia do przeprowadzania kontroli o szerokim zakresie przedmiotowym, np. Najwyższa Izba Kontroli, prokuratura, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Służba Celna. Do inspekcji specjalistycznych można zaliczyć np. Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Weterynaryjną, Inspekcję Handlową, urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Agencję Rynku Rolnego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

WAŻNE! Każdy przedsiębiorca, nawet ten, który sumiennie podchodzi do obowiązków wobec zatrudnionych, może spodziewać się, że któregoś dnia zawita do niego kontrola.

Czego dotyczy sprzeciw od czynności kontrolnych

Znając jednak swoje obowiązki, można się do niej odpowiednio przygotować. Warto opracować strategię obrony, którą przewidują przepisy. Należy korzystać przede wszystkim z ustawowych uprawnień do odroczenia lub wstrzymania czynności – np. sprzeciw od czynności kontrolnych. Można składać dodatkowe dowody na poparcie stanowiska oraz argumenty natury prawnej. Przedstawienie swojego stanowiska w odniesieniu do wątpliwości oraz obszarów potencjalnych zaległości podatkowych zgłaszanych lub sygnalizowanych przez kontrolujących spowoduje ich rozpatrzenie już na tym etapie.

Istnieje też możliwość uniknięcia kar, jeżeli kontrolowany sam zawiadomi urząd o popełnionym przewinieniu.

Z tej publikacji:

 • dowiesz się jakie są Twoje prawa podczas kontroli,
 • poznasz uprawnienia kontrolujących Cię organów,
 • upewnisz się, jak zakwestionować niekorzystne wyniki kontroli.

Sprawdź, czego jeszcze dowiesz się z eBooka o ty, jak uniknąć kłopotów podczas kontroli. Ta wiedza sprawi, że unikniesz przykrych konsekwencji konfliktów z organami kontrolującymi.

1. WERYFIKACJI PODATKÓW DOKONUJE KILKA INSTYTUCJI

Obowiązek zawiadomienia, doręczenie urzędowych dokumentów, obecność kontrolowanego, osoba wyznaczona do reprezentowania, treść upoważnienia, kontrola na legitymację, miejsce kontroli, uprawnienia urzędników, zakończenie kontroli, kontrola krzyżowa po zamknięciu firmy, ponaglenie to sposób na opóźnienie, sąd rozpatrzy skargę na dłuższy zwrot VAT, odtwarzanie zebranych dowodów, korekta deklaracji po kontroli.

2. KOMPETENCJE URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ

Kontrola podatkowa wykonywana przez inspektorów, szeroki zakres uprawnień, wyjątki od stosowania przepisów, omijanie terminów kontroli.

3. INSPEKTORZY Z US MUSZĄ SIĘ ZAPOWIEDZIEĆ

Kontrola w małych i dużych firmach, uprawnienia inspektora, gromadzenie dokumentów, konieczne przesłuchanie, końcowe ustalenia, prawo do zastrzeżeń.

4. FIRMĘ SPRAWDZI INSPEKCJA PRACY

Zakres kontroli, wniesienie sprzeciwu, czas na rozpatrzenie skargi, sankcje za brak reakcji, wiążące nakazy, usunięcie błędów, obowiązki pracodawcy,

5. WIZYTACJA INSPEKCJI SANITARNEJ

Zakres kontroli, decyzje inspektora sanitarnego.

6. ODPOWIEDZ I NA PYTANIA

Przy e-kontrolach najistotniejsza jest konfiguracja systemów księgowych, upoważnienie może być doręczone prokurentowi, kontrola nie powinna być zawieszana, spółka musi informować o zmianie adresu siedziby, czynności urzędu nie powinny trwać po zakończeniu kontroli, kontrolowany ma 7 dni na złożenie korekty deklaracji w zakresie objętym postępowaniem, podatnik ma prawo porządkować dokumenty w trakcie kontroli, inspektor pracy nie zmusi pracodawcy do działania, zleceniobiorca nie musi być przeszkolony z bhp, nie sumuje się czasu trwania kontroli różnych organów

Skorzystaj z wyjątkowej szansy i pobierz eBook „Jak uniknąć kłopotów podczas kontroli”, by poznać swoje obowiązki i prawa podczas kontroli.

Liczba stron: 60

Data wydania: 23.06.2016

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe
 • VIDEO
 • Wynagrodzenia i ZUS
Ulgi i zwolnienia dla pracowników oraz programy motywacyjne po zmianach od 2018 roku
 • VIDEO
 • Podatki
Dowiedz się, jak krok po kroku sporządzić CIT-8 za 2017 rok
 • VIDEO
 • Analiza i kontrola finansowa
JPK nowe obowiązki w 2018 roku i planowane zmiany

JPK nowe obowiązki w 2018 roku i planowane zmiany

Dodano: 21/02/2018 Autor : Samir Kayyali 01:10:00
Zobacz więcej Video

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe
wiper-pixel