Wskaźnikowa analiza finansowa rachunku przepływów pieniężnych

 • Data: 29/09/2016r
 • Analiza i kontrola finansowa
eBookwskaźnikowa analiza przepływów

Dowiedz się jak prawidłowo ocenić zdolność przedsiębiorstwa do generowania środków pieniężnych, by Twój szef był zadowolony z Twojej pracy. Rachunek przepływów pieniężnych dostarcza informacji o tym, skąd pochodzi gotówka, i o tym, jak jest ona wykorzystywana. Sprawozdanie to pokazuje, jakie obszary działalności generują najwięcej środków pieniężnych i które segmenty działalności pochłaniają za dużo gotówki.

 • Pobrano: 75514 razy

Opis

Nie zawsze osiągnięty zysk netto charakteryzuje jednostkę o dobrej kondycji finansowej. Sam fakt, że jednostka osiągnęła zysk, nie oznacza, że w kasie lub na rachunku bankowym przybyło środków pieniężnych. Może zaistnieć sytuacja, w której spółka mimo osiągniętego dodatniego wyniku ze sprzedaży, musiała zasilić działalność podstawową większą kwotą niż wygospodarowany zysk na tej działalności. Spółka może chwalić się popytem na oferowane produkty, wynik ze sprzedaży może rosnąć, co przełoży się na zysk netto, a mimo to może się okazać, że jednostka nie dysponuje środkami pieniężnymi i tym samym nie reguluje swoich zobowiązań.

Rachunek przepływów pieniężnych dostarcza użytkownikowi zupełnie innych informacji niż te zawarte w bilansie czy rachunku zysków i strat. Cash flow obrazuje rezultat zaistniałych zdarzeń gospodarczych w postaci wpływów i wydatków. Bilans ma charakter statyczny, a wynik finansowy jest określony według zasady memoriałowej. Rachunek przepływów pieniężnych pozwala zinterpretować zmiany w środkach pieniężnych, ich wielkość, źródło pochodzenia, co daje możliwość określenia płynności danej spółki, ryzyka utracenia i powodów wywołujących zaburzenie płynności.

Zapamiętaj: rozpatrywanie funkcjonowania przedsiębiorstwa od strony kasowej daje realistyczny obraz sytuacji finansowej jednostki.

Dowiedz się:

 • z jakich segmentów składa się rachunek przepływów pieniężnych,
 • co obejmuje wstępna analiza przepływów pieniężnych,
 • jak przeprowadzić analizę wskaźnikową (przykład).

Skorzystaj z szansy i pobierz e-book „Wskaźnikowa analiza finansowa rachunku przepływów pieniężnych”, by zyskać umiejętności zawodowe, które doceni Twój szef.

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 15

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe
eBook Koszty zakupu i używania samochodów osobowych w praktyce
 • Finanse i rachunkowość

Koszty zakupu i używania samochodów osobowych w praktyce

 • Data: 15/01/2018
 • Pobrano: 60067 razy
eBook Sprawozdanie Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
 • Analiza i kontrola finansowa

Sprawozdanie Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

 • Data: 19/12/2017
 • Pobrano: 60034 razy
Zobacz więcej eBooków
wiper-pixel