Wskaźnikowa analiza finansowa rachunku przepływów pieniężnych

 • Data: 29/09/2016r
 • Analiza i kontrola finansowa
eBookwskaźnikowa analiza przepływów

Dowiedz się jak prawidłowo ocenić zdolność przedsiębiorstwa do generowania środków pieniężnych, by Twój szef był zadowolony z Twojej pracy. Rachunek przepływów pieniężnych dostarcza informacji o tym, skąd pochodzi gotówka, i o tym, jak jest ona wykorzystywana. Sprawozdanie to pokazuje, jakie obszary działalności generują najwięcej środków pieniężnych i które segmenty działalności pochłaniają za dużo gotówki.

 • Pobrano: 68479 razy

Opis

Nie zawsze osiągnięty zysk netto charakteryzuje jednostkę o dobrej kondycji finansowej. Sam fakt, że jednostka osiągnęła zysk, nie oznacza, że w kasie lub na rachunku bankowym przybyło środków pieniężnych. Może zaistnieć sytuacja, w której spółka mimo osiągniętego dodatniego wyniku ze sprzedaży, musiała zasilić działalność podstawową większą kwotą niż wygospodarowany zysk na tej działalności. Spółka może chwalić się popytem na oferowane produkty, wynik ze sprzedaży może rosnąć, co przełoży się na zysk netto, a mimo to może się okazać, że jednostka nie dysponuje środkami pieniężnymi i tym samym nie reguluje swoich zobowiązań.

Rachunek przepływów pieniężnych dostarcza użytkownikowi zupełnie innych informacji niż te zawarte w bilansie czy rachunku zysków i strat. Cash flow obrazuje rezultat zaistniałych zdarzeń gospodarczych w postaci wpływów i wydatków. Bilans ma charakter statyczny, a wynik finansowy jest określony według zasady memoriałowej. Rachunek przepływów pieniężnych pozwala zinterpretować zmiany w środkach pieniężnych, ich wielkość, źródło pochodzenia, co daje możliwość określenia płynności danej spółki, ryzyka utracenia i powodów wywołujących zaburzenie płynności.

Zapamiętaj: rozpatrywanie funkcjonowania przedsiębiorstwa od strony kasowej daje realistyczny obraz sytuacji finansowej jednostki.

Dowiedz się:

 • z jakich segmentów składa się rachunek przepływów pieniężnych,
 • co obejmuje wstępna analiza przepływów pieniężnych,
 • jak przeprowadzić analizę wskaźnikową (przykład).

Skorzystaj z szansy i pobierz e-book „Wskaźnikowa analiza finansowa rachunku przepływów pieniężnych”, by zyskać umiejętności zawodowe, które doceni Twój szef.

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 15

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe
 • VIDEO
 • Analiza i kontrola finansowa
Sprawozdanie finansowe 2017 – praktyczne wskazówki, jak się przygotować
 • VIDEO
 • Analiza i kontrola finansowa
JPK nowe obowiązki w 2018 roku i planowane zmiany

JPK nowe obowiązki w 2018 roku i planowane zmiany

Dodano: 21/02/2018 Autor : Samir Kayyali 01:10:00
Zobacz więcej Video

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe
Inwentaryzacja 2017 – praktyczne wyjaśnienia z ćwiczeniami E-KURS
 • Finanse i rachunkowość

Inwentaryzacja 2017 – praktyczne wyjaśnienia z ćwiczeniami

Lekcji : 9 Dodano: 13/12/2017

Dowiedz się, jak bezbłędnie sporządzić sprawozdanie finansowe 2017 E-KURS
 • Analiza i kontrola finansowa

Dowiedz się, jak bezbłędnie sporządzić sprawozdanie finansowe 2017

Lekcji : 13 Dodano: 28/12/2017

Umowy przedsiębiorcy w praktyce E-KURS
 • Działalność gospodarcza

Umowy przedsiębiorcy w praktyce

Lekcji : 14 Dodano: 19/01/2018

Zobacz więcej eKursów

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe
wiper-pixel