Dowiedz się, które auta uznawane są w przepisach za osobowe

Dowiedz się, które auta uznawane są w przepisach za osobowe
Na gruncie podatku dochodowego bardzo istotne jest rozróżnienie samochodu osobowego od samochodu niebędącego osobowym, ponieważ nie wszystkie wydatki związane z tym pierwszym mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Zyskaj pewność, jaka jest definicja samochodu na potrzeby rozliczeń w podatku dochodowym.

Dowiedz się, które auta uznawane są w przepisach za osobowe

Na gruncie podatku dochodowego bardzo istotne jest rozróżnienie samochodu osobowego od samochodu niebędącego osobowym, ponieważ nie wszystkie wydatki związane z tym pierwszym mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Zyskaj pewność, jaka jest definicja samochodu na potrzeby rozliczeń w podatku dochodowym.

Definicja samochodu na potrzeby rozliczeń w podatku dochodowym

Zgodnie z zapisem art. 5a pkt 19a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) i art. 4a pkt 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) samochód osobowy to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

• klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

• z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków, jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

• agregat elektryczny/spawalniczy,

• do prac wiertniczych,

• koparka, koparka-spycharka,

• ładowarka,

• podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

• żuraw samochodowy;

d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT).

Upewnij się, czy quad to również auto wg przepisów

Od 1 kwietnia 2014 roku ustawodawca wprowadził legalną definicję samochodu osobowego na potrzeby podatków dochodowych. Istotne znaczenie ma fragment „(…) pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym”. Dzięki niemu pod tę definicję podlegają „pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h” (art. 2 pkt 33 Kodeksu drogowego), w tym quady, motocykle czy samochody osobowe. Dodatkowo wprost w ustawie został wprowadzony wykaz przeznaczeń pojazdów specjalnych – poprzednio wystarczającym dowodem były dokumenty zaświadczające, że pojazd jest pojazdem specjalnym. Zmiany te spowodowały jeszcze dokładniejsze ujednolicenie przepisów ustawy o PIT i ustawy o CIT z zapisami ustawy o VAT.

Warto zapamiętać:

  • Na gruncie podatku dochodowego bardzo istotne jest rozróżnienie samochodu osobowego od samochodu niebędącego osobowym, ponieważ nie wszystkie wydatki związane z tym pierwszym mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
  • Od 1 kwietnia 2014 roku ustawodawca wprowadził legalną definicję samochodu osobowego na potrzeby podatków dochodowych. Istotne znaczenie ma fragment „(…) pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym”. Dzięki niemu pod tę definicję podlegają „pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h” (art. 2 pkt 33 Kodeksu drogowego), w tym quady, motocykle czy samochody osobowe.

Zbiór informacji na temat rozliczeń podatkowych auta wykorzystywanego w działalności gospodarczej znajdziesz w e-kursie Samochód w firmie - rozliczenia podatku VAT, CIT/PIT oraz UoR w praktyce.

Po szkoleniu zdobędziesz pewność:

  • jak ustalić wartość początkową samochodu ciężarowego i osobowego wykorzystywanego w działalności mieszanej oraz przy współwłasności,
  • czy można podwyższyć cenę nabycia o nakłady poniesione na dostosowanie auta do potrzeb firmy,
  • jakie dla samochodów osobowych ustawodawca przewidział ograniczenie rozliczania w kosztach odpisów amortyzacyjnych,
  • jak ustalić stawkę amortyzacyjną.

Zacznij e-kurs już dziś! Kliknij tu »

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel