Kiedy przysługuje zwrot podatku

Kiedy przysługuje zwrot podatku
Podatnicy w niektórych okresach rozliczeniowych wykazują nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym. Kwotę tę można przenieść do rozliczenia w następnych okresach, pokryć nią zobowiązania w innych podatkach lub zażądać jej bezpośredniego zwrotu na rachunek firmowy.

Kiedy przysługuje zwrot podatku

Podatnicy w niektórych okresach rozliczeniowych wykazują nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym. Kwotę tę można przenieść do rozliczenia w następnych okresach, pokryć nią zobowiązania w innych podatkach lub zażądać jej bezpośredniego zwrotu na rachunek firmowy.

O zwrot podatku naliczonego podatnik może wystąpić wtedy, gdy powstanie u niego nadwyżka kwot podatku naliczonego (w rozumieniu art. 86 ustawy o VAT) nad podatkiem należnym. Taka sytuacja nastąpi wówczas, gdy suma kwot podatku naliczonego z otrzymanych faktur i innych dokumentów dających prawo do odliczenia wykazanego w nich VAT, przekroczy sumę podatku wykazanego na fakturach wystawianych przez podatnika.

W przypadku gdy podatnik posiada nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym, może podjąć decyzję o sposobie jej rozdysponowania.

Możliwe są dwa warianty:

  • zwrot VAT oraz
  • przeniesienie nadwyżki na następny okres rozliczeniowy.

W zakresie odliczania VAT naliczonego i wykazywania go do zwrotu, należy mieć na uwadze zarówno przepisy ustawy o VAT, jak również przepisy Dyrektywy Rady 2006/112/WE, która jest obecnie podstawowym aktem wspólnotowym z zakresu VAT i z którym ustawa o VAT powinna być zgodna. Dyrektywa przyznaje podatnikowi VAT zarówno prawo do odliczenia podatku naliczonego, jak również do bezpośredniego zwrotu jego nadwyżki nad podatkiem należnym.

Czytaj także: Dowiedz się, jak możesz przyspieszyć zwrot VAT, Rozliczanie VAT przy barterze, VAT nie do odliczenia – księgowanie, Odliczanie VAT na podstawie prewspółczynnika.

 

Warto zapamiętać:

  • Podatnicy w niektórych okresach rozliczeniowych wykazują nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym.
  • Nadwyżkę VAT można przenieść do rozliczenia w następnych okresach, pokryć nią zobowiązania w innych podatkach lub zażądać jej bezpośredniego zwrotu na rachunek firmowy.

Zbiór informacji o zwrocie VAT zawarliśmy w e-kursie „Zwrot VAT – 16 lekcji z praktyczną wiedzą jak uzyskać zwrot podatku naliczonego”. Podczas szkolenia dowiesz się m.in. jaki jest termin zwrotu VAT oraz w jakich przypadkach podstawowy termin może zostać skrócony lub wydłużony, jak wypełnić wniosek o zwrot VAT, czy podatnik może domagać się zwrotu podatku, gdy w ogóle nie wystąpią u niego czynności podlegające opodatkowaniu VAT, czy można zaskarżyć postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel