Małe i średnie firmy – jaką metodę finansowania wybrać

Małe i średnie firmy – jaką metodę finansowania wybrać
Dla małych i średnich firm wybór metody finansowania nie jest sprawą oczywistą. I choć w rzeczywistości globalnej niskie oprocentowanie lokat bankowych pchnęło olbrzymie rezerwy światowego kapitału w kierunku przedsiębiorców należy pamiętać, że źródła pozyskiwania kapitałów obcych powinny być zdywersyfikowane, w myśl zasady ograniczania ryzyka przy jednoczesnym dążeniu do ograniczenia kosztów tego finansowania.

Małe i średnie firmy – jaką metodę finansowania wybrać

Dla małych i średnich firm wybór metody finansowania nie jest sprawą oczywistą. I choć w rzeczywistości globalnej niskie oprocentowanie lokat bankowych pchnęło olbrzymie rezerwy światowego kapitału w kierunku przedsiębiorców należy pamiętać, że źródła pozyskiwania kapitałów obcych powinny być zdywersyfikowane, w myśl zasady ograniczania ryzyka przy jednoczesnym dążeniu do ograniczenia kosztów tego finansowania.
Poznaj źródła finansowania działalności

W warunkach krajowej gospodarki, temat finansowania małych i średnich przedsiębiorstw zaczął mieć większe znaczenie po 1989 roku, kiedy to zmiany ustrojowe wytworzyły klimat sprzyjający przedsiębiorczości, i w ciągu krótkiego okresu powstało kilkaset tysięcy prywatnych podmiotów.

Obok mających nadzieję na odniesienie sukcesu nowych przedsiębiorców, istniała też cała masa firm z udziałem państwowym - mających początki jeszcze w czasach socjalizmu, które teraz przekształcały się i dzieliły dając początek wielu nowym podmiotom średniej wielkości. Wszystkie firmy bardzo potrzebowały kapitału, który byłby wsparciem dla tych nowopowstających i warunkiem przetrwania starszych, ulegających przemianom, które wiązały się zakupem nowych technologii i ogólnie zmianami w sposobie funkcjonowania.

Sytuacja ta stworzyła okazję dla instytucji finansowych, które mogły zacząć na dużą skalę zarabiać jako pożyczko- i kredytodawcy dla rozwijających swoje biznesy. Również osoby prywatne, które dysponowały wolnymi zasobami finansowymi, a nie miały swojego pomysłu na rozwinięcie działalności, mogły wchodzić w spółki jako kapitałodawcy i udziałowcy. Następne ćwierć wieku oznaczało rozwój dostępnych form finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, co w warunkach gospodarki globalnej i rozwoju internetu oznaczało coraz szybszy dostęp do kapitału praktycznie we wszystkich krajach gospodarki rynkowej.

Sprawdź na jakie formy finansowania zdecydowały się ANPOL i PAX
Przykład

Firma ANPOL  wytwarza materiały i produkty dla sektora budowlanego. Notuje roczne przychody ze sprzedaży na poziomie 20 mln EUR i zalicza się do średnich przedsiębiorstw. Założycielami i właścicielami ANPOL-u jest dwóch wspólników posiadających jednakowe udziały.

Oprócz kapitałów własnych głównym źródłem finansowania jest kredyt bankowy w rachunku bieżącym. Dla polepszenia płynności finansowej, przedsiębiorcy postanawiają skorzystać z dwóch innych form finansowania działalności. Robiąc zakupy u swoich dotychczasowych dostawców na zasadzie przedpłat, ANPOL umawia się z nimi na kredyt kupiecki, co poskutkuje dodatkową wolną gotówką do dyspozycji na czas równy wynegocjowanemu terminowi płatności. Ponadto ANPOL kupuje w swoim wiodącym banku usługę faktoringu, co przyspieszy spływ gotówki od odbiorców, którzy mieli wynegocjowane dosyć długie terminy płatności. W krótkim okresie obydwa sposoby pozyskania dodatkowych środków nie będą stanowić dla firmy rewolucyjnej zmiany, jednakże wpłyną na usprawnienia w bieżącym funkcjonowaniu.

Przykład

Jednoosobowa firma PAX zajmuje się tworzeniem aplikacji internetowych, które mają stanowić wsparcie dla osób aktywnie uprawiających sport. Będący właścicielem firmy programista współpracuje z kilkoma serwisami internetowymi. Pracę wykonuje bazując na sprzęcie IT, który jest jego własnością. Z rocznymi przychodami na poziomie 60 tys. euro, PAX zalicza się do małych przedsiębiorstw.

Dobra koniunktura i szanse na rozwój firmy skłaniają właściciela do poszukiwania finansowania w kwocie 150 tys. złotych, które są niezbędne na przeniesienie się do nowej siedziby, zakup dodatkowych komputerów i oprogramowania oraz pozyskanie kilku pracowników. Jeśli przedsiębiorca nie chciałby brać komercyjnego kredytu w rachunku bieżącym (w obecnej sytuacji mógłby się o niego ze spokojem ubiegać), warte rozważenie są inne opcje. Jedną z nich jest kredyt na innowacje technologiczne połączony z dofinansowaniem ze środków unijnych. Wspieranie wdrażania innowacyjnych technologii przez Unię Europejską oznacza dla PAX-a bardziej preferencyjne czyli tańsze kredytowanie oraz dodatkową gotówkę z dofinansowania. Innym rozwiązaniem mogłoby być znalezienie wspólnika, który wniósłby potrzebny w tym momencie kapitał, oraz wziął część odpowiedzialności za powiększającą się organizację przy rozszerzonym zakresie działalności firmy.

Jak dopasować metodę finansowania do swojej działalności?

Dla małych i średnich przedsiębiorców wybór metody finansowania nie jest sprawą oczywistą. Jeśli firma rozwija się stabilnie, istotne jest utrzymywania równowagi pomiędzy kapitałami własnymi i obcymi, przy czym źródła pozyskiwania kapitałów obcych powinny być zdywersyfikowane, w myśl zasady ograniczania ryzyka przy jednoczesnym dążeniu do ograniczenia kosztów tego finansowania.

Nie zawsze jest tak, ze tańsze źródło finansowania (np. w ramach UE) będzie dostępne w tym samym czasie i np. szybciej pozyskany kredyt bankowy, choć droższy, może pozwolić na podpisanie korzystnych kontraktów i wyprzedzenie konkurencji.

Z kolei komuś kto rozwija biznes tylko po to, aby w najbardziej dogodnym momencie sprzedać swoją firmę za dużą kwotę innemu wielkiemu podmiotowi, będzie zależało, aby w jak największym stopniu finansować działalność z kapitałów własnych, nie mieć zobowiązań wobec wspólników i zastawionego majątku na rzecz kredytodawców.

W dzisiejszych czasach również ludzie mający tylko dobry pomysł i nie posiadający gotówki, potrafią aktywnie i efektywnie wykorzystać internet do poszukiwania kapitałodawców, którzy pomogą rozpocząć rzeczywistą działalność gospodarczą.

W rzeczywistości globalnej i świecie wielkich odległości pokonywanych w ułamku sekundy dzięki internetowi, niskie oprocentowanie lokat bankowych pchnęło olbrzymie rezerwy światowego kapitału w kierunku przedsiębiorców. Może być tak, że ten wolny i często rozdrobniony kapitał będzie kiedyś konkurował z kapitałem wyspecjalizowanych instytucji finansowych, podobnie jak sprawozdawczość amatorska w mediach społecznościowych konkuruje w jakimś stopniu z dziennikarstwem zawodowym w mediach mających od lat ugruntowaną pozycję. Nie oznacza to, że taka forma finansowania stanie się najlepsza i uniwersalna, natomiast może wpływać to na obniżenie ceny oferowanego na rynku pieniądza.

Warto zapamiętać:

  1. Jeśli firma rozwija się stabilnie, istotne jest utrzymywania równowagi pomiędzy kapitałami własnymi i obcymi, przy czym źródła pozyskiwania kapitałów obcych powinny być zdywersyfikowane, w myśl zasady ograniczania ryzyka przy jednoczesnym dążeniu do ograniczenia kosztów tego finansowania.
  2. Gdy tańsze źródło finansowania (np. w ramach UE) nie będzie dostępne, szybciej pozyskany kredyt bankowy, choć droższy, może pozwolić na podpisanie korzystnych kontraktów i wyprzedzenie konkurencji.
  3. Osoby z dobrym pomysłem na biznes, ale nieposiadający gotówki, potrafią aktywnie i efektywnie wykorzystać internet do poszukiwania kapitałodawców, którzy pomogą rozpocząć rzeczywistą działalność gospodarczą.

Zbiór informacji o możliwościach finansowania przedsiębiorstwa w zależności od jego sytuacji wyjściowej znajdziesz w e-kursie: Zapewnienie źródeł finansowania przedsiębiorstwa – dowiedz się skąd można pozyskać kapitał »

Po szkoleniu zdobędziesz pewność jaką metodę finansowania wybrać w przypadku małych i średnich firm, jak pozyskiwać kapitał w przypadku dużych przedsiębiorstw oraz co warto zmienić w polityce finansowania działalności w przypadku kryzysu w firmie.


Autor:

Autor: Łukasz Kułakowski – ekonomista

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel