Poznaj istotę rachunkowości

Poznaj istotę rachunkowości
Rachunkowość budzi u wielu osób strach. Kolumny tajemniczych liczb, podatki, wartości – boimy się tego, czego nie rozumiemy. A rachunkowość to po prostu uniwersalny język pokazania w logiczny i przejrzysty sposób tego, co dzieje się w jakiejś jednostce, podmiocie, instytucji. Wykorzystuje liczby i fundamentalne zależności matematyczne. Układa je jednocześnie w sposób zgodny z prawem. Nie tylko bilansowym.

Poznaj istotę rachunkowości

Rachunkowość budzi u wielu osób strach. Kolumny tajemniczych liczb, podatki, wartości – boimy się tego, czego nie rozumiemy. A rachunkowość to po prostu uniwersalny język pokazania w logiczny i przejrzysty sposób tego, co dzieje się w jakiejś jednostce, podmiocie, instytucji. Wykorzystuje liczby i fundamentalne zależności matematyczne. Układa je jednocześnie w sposób zgodny z prawem. Nie tylko bilansowym.

Pojęcie rachunkowości dla osób, które nie miały nigdy styczności z tym zagadnieniem może się wydawać skomplikowanym i nic nieznaczącym zlepkiem słów. Wystarczy jednak wyjaśnić niektóre zwroty i możemy stworzyć przystępną definicję, którą bez przeszkód każdy zapamięta.

Rachunkowość to oparty na dokumentach, zamknięty i bilansujący się (czyli dążący do zrównoważenia wartości np. przychodów i rozchodów) system ewidencji (wykaz, spis czynności, zdarzeń zachodzących w przedsiębiorstwie, które są przez nią odnotowywane) gospodarczej. Jest ona systemem ewidencyjnym, który ujmuje w sposób systematyczny (regularne, okresowe i bezustanne odnotowywanie tych zdarzeń) i ciągły przebieg oraz skutki procesów gospodarczych występujących w jednostce gospodarczej (czyli w przedsiębiorstwie, firmie, instytucji budżetowej.

Musimy jednak pamiętać, że skoro zadaniem podstawowym rachunkowości jest zapisanie i odwzorowanie w jasny sposób tego, co się wydarzyło musi ona także brać pod uwagę regulacje podatkowe, praw pracy, prawa gospodarczego czy cywilnego.

Istotę rachunkowości stanowi opisywanie działalności gospodarczej, czyli dostarczanie podstawowych informacji o działalności gospodarczej. Przebieg działalności gospodarczej odzwierciedlony jest przez powiązanie majątku, a więc zasobów gospodarczych z wynikami przez procesy gospodarcze, czyli wytwarzanie dóbr czy świadczenie usług. Osiąganie dodatnich wyników działalności warunkuje reprodukcję i rozwój.

Warto zapamiętać:

  • Rachunkowość to po prostu uniwersalny język pokazania w logiczny i przejrzysty sposób tego, co dzieje się w jakiejś jednostce, podmiocie, instytucji. Wykorzystuje liczby i fundamentalne zależności matematyczne. Układa je jednocześnie w sposób zgodny z prawem. Nie tylko bilansowym.
  • Rachunkowość to oparty na dokumentach, zamknięty i bilansujący się system ewidencji gospodarczej. Jest ona systemem ewidencyjnym, który ujmuje w sposób systematyczny i ciągły przebieg oraz skutki procesów gospodarczych występujących w jednostce gospodarczej.

Zbiór informacji o rachunkowości znajdziesz w e-kursie Podstawy rachunkowości

Po szkoleniu zdobędziesz pewność jakie podmioty są zobligowane do prowadzenia rachunkowości od 2017 r., czym są aktywa i jakie powinny mieć cechy. Zapoznasz się z zasadami ich klasyfikowania. co to są źródła finansowania majątku i jak je dzielimy, dlaczego wynik działalności zaliczamy też do pasywów, w jaki sposób prezentowane są informacje o aktywach i pasywach w jednostce.


Autor:

Katarzyna Trzpioła

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel