Przekonaj się, czy od świadczeń dla delegowanych pracowników trzeba potrącić zaliczkę na PIT

Przekonaj się, czy od świadczeń dla delegowanych pracowników trzeba potrącić zaliczkę na PIT
Załóżmy, że pracownicy firmy wyjechali do pracy za granicę. Przedsiębiorstwo zapewnia bezpłatny transport i noclegi. Dowiedz się, czy takie wydatki stanowią dla zatrudnionych przychód podlegający PIT.

Przekonaj się, czy od świadczeń dla delegowanych pracowników trzeba potrącić zaliczkę na PIT

Załóżmy, że pracownicy firmy wyjechali do pracy za granicę. Przedsiębiorstwo zapewnia bezpłatny transport i noclegi. Dowiedz się, czy takie wydatki stanowią dla zatrudnionych przychód podlegający PIT.

Zapewnienie delegowanym za granicę pracownikom transportu, noclegu czy opłat za media nie powoduje dla nich powstania przychodu podlegającego PIT. Pobyt za granicą jest związany z wykonywaniem zadań służbowych (wyrok NSA, sygn. akt II FSK 1970/14).

Spółka zajmowała się pracami budowlanymi zarówno w kraju, jak i za granicą, głównie we Francji. Swoim pracownikom zapewniała bezpłatny transport, noclegi, a także koszty mediów, posiłki regeneracyjne. Przedsiębiorstwo uważało, że takie wydatki za oddelegowanych pracowników nie stanowią przychodów ze stosunku pracy. Pobyt ten nie ma charakteru prywatnego i nie służy celom oraz interesom prywatnym poszczególnych pracowników i związany jest nierozerwalnie ze świadczeniem pracy na rzecz spółki. W związku z tym konkretny pracownik nie otrzymuje jakiegokolwiek „świadczenia” od pracodawcy.

  • Organ podatkowy: dodatkowe świadczenia generują przychód

Z takim stanowiskiem nie zgodził się organ podatkowy. Uznał, że otrzymane przez pracowników oddelegowanych do pracy na terenie Francji dodatkowe świadczenia (w postaci bezpłatnego transportu, noclegów, opłat za energię, prąd, gaz, Internet, telefon oraz posiłków regeneracyjnych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy) związane z wykonywaniem pracy na terenie Francji będą stanowić dla zatrudnionych nieodpłatne świadczenia, które należy zakwalifikować do przychodów ze stosunku pracy. Stanowisko to podtrzymał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

  • Korzystne stanowisko NSA

Sprawa ostatecznie trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przyznał rację spółce. Sąd uznał, że omawiane wydatki nie są wykonywane w interesie pracownika, lecz pracodawcy, który dzięki ponoszonym kosztom może prowadzić swoją działalność we Francji.

  • Co to oznacza w praktyce?

W sytuacji gdy pracodawca zapewnia delegowanym za granicę pracownikom bezpłatny transport, nocleg, opłaty za energię, prąd, gaz, Internet, telefon oraz posiłki regeneracyjne, od takich wydatków nie powstanie przychód podatkowy. Sfinansowanie takich świadczeń leży bowiem w interesie pracodawcy.

Sylwia Maliszewska - ekspert podatkowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak rozliczać przedsiębiorców z podatku dochodowego od osób fizycznych już dziś rozpocznij e-kurs „Rozwiązania najczęstszych problemów rozliczania się z PIT”. Zyskasz nowe umiejętności zawodowe, dzięki którym zwiększą się Twoje szanse na awans.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel