Dywidenda w księgach rachunkowych

 • Data: 16/09/2016r
 • Finanse i rachunkowość
eBookdywidenda awatar

Poznaj zasady ujęcia księgowego i podatkowego dywidendy na gruncie polskim i przepisów międzynarodowych. W związku z zakończeniem roku obrotowego oraz decyzją zgromadzenia akcjonariuszy lub udziałowców o sposobie rozliczenia wyniku finansowego za ubiegły rok należy odpowiednio ująć te operacje w księgach rachunkowych. Wypłata dywidendy powoduje obowiązek opodatkowania, gdyż stanowi źródło przychodów dla otrzymujących dywidendy.

 • Pobrano: 95603 razy

Opis

31 marca upływa termin na sporządzenie sprawozdania finansowego, przez jednostki których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowy. Po tym dniu wiadomo już czy firma wygenerowała zysk, czy stratę. Jeśli mamy do czynienia z zyskiem, to jedną z możliwości jego podziału jest wypłata dywidendy. Poznaj zasady ujęcia księgowego i podatkowego dywidendy na gruncie polskim i przepisów międzynarodowych. 

W związku z zakończeniem roku obrotowego oraz decyzją zgromadzenia akcjonariuszy lub udziałowców o sposobie rozliczenia wyniku finansowego za ubiegły rok należy odpowiednio ująć te operacje w księgach rachunkowych. Wypłata dywidendy powoduje obowiązek opodatkowania, gdyż stanowi źródło przychodów dla otrzymujących dywidendy. 

Z tej publikacji dowiesz się:

 • kiedy można wypłacić zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy,
 • kto jest uprawniony do dywidendy za dany rok obrotowy,
 • w jakim dniu wypłacić dywidendę,
 • o aspektach podatkowych dywidend i zaliczek.

Nasz ekspert objaśnia przepisy ustaw o CIT i PIT dotyczące dywidendy, a także odpowiada na pytanie czy koszty związane z finansowaniem wypłaty dywidendy, np. odsetki czy prowizje, są dla spółki kosztem uzyskania przychodu. 

Przepisy zwalniają z obowiązku płacenia podatku od dywidend spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, chyba że nastąpiło naruszenie warunków uznania grupy kapitałowej za podatnika. W tym przypadku obowiązek podatkowy powstaje z dniem utraty prawa do uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika. Sprawdź szczegóły w e-booku „Dywidenda w księgach rachunkowych”.

Data wydania: 2016

Liczba stron: 20

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe
wiper-pixel