Różnice kursowe, wycena operacji w walutach obcych. Poznaj skutki podatkowe i rachunkowe

 • Data: 02/08/2017r
 • Finanse i rachunkowość
Prezentacjaroznice

Dowiedz się, jakie są zasady przeliczania operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych zgodnie z prawem bilansowym i podatkowym w świetle najnowszego orzecznictwa i interpretacji.

 • Pobrano: 71891 razy

Opis

Zdobądź odpowiedzi na pytania:

 • dlaczego są różnice kursowe,
 • po jakim kursie należy ująć wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze.

Zakres tematyczny prezentacji szkoleniowej:

Kursy, po jakich dokonujemy przeliczenia

Przykłady ujęcia aktywów i pasywów w walutach obcych i wycena na dzień bilansowy, odnoszenie różnic kursowych

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych i ich wycena

Należności w tym naliczone odsetki na dzień bilansowy

Wycena zobowiązań z tytułu dostaw i usług

Wycena kredytów i zaciągniętych pożyczek

Wycena pożyczek udzielonych i inwestycji

Środki trwałe i wartości niematerialne i ich wycena

Po pobraniu tej prezentacji w każdej chwili będziesz mógł skorzystać ze specjalistycznej wiedzy.

Prowadzący

  dr Katarzyna Trzpioła

- specjalista prawa podatkowego i bilansowego, doświadczony wykładowca i praktyk, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskie, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej.

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe
Umowy przedsiębiorcy w praktyce E-KURS
 • Działalność gospodarcza

Umowy przedsiębiorcy w praktyce

Lekcji : 14 Dodano: 19/01/2018

Inwentaryzacja 2017 – praktyczne wyjaśnienia z ćwiczeniami E-KURS
 • Finanse i rachunkowość

Inwentaryzacja 2017 – praktyczne wyjaśnienia z ćwiczeniami

Lekcji : 9 Dodano: 13/12/2017

Zobacz więcej eKursów

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe
wiper-pixel