Różnice kursowe, wycena operacji w walutach obcych. Poznaj skutki podatkowe i rachunkowe

  • Data: 02/08/2017r
  • Finanse i rachunkowość
Prezentacjaroznice

Dowiedz się, jakie są zasady przeliczania operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych zgodnie z prawem bilansowym i podatkowym w świetle najnowszego orzecznictwa i interpretacji.

  • Pobrano: 25829 razy

Opis

Zdobądź odpowiedzi na pytania:

  • dlaczego są różnice kursowe,
  • po jakim kursie należy ująć wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze.

Zakres tematyczny prezentacji szkoleniowej:

Kursy, po jakich dokonujemy przeliczenia

Przykłady ujęcia aktywów i pasywów w walutach obcych i wycena na dzień bilansowy, odnoszenie różnic kursowych

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych i ich wycena

Należności w tym naliczone odsetki na dzień bilansowy

Wycena zobowiązań z tytułu dostaw i usług

Wycena kredytów i zaciągniętych pożyczek

Wycena pożyczek udzielonych i inwestycji

Środki trwałe i wartości niematerialne i ich wycena

Po pobraniu tej prezentacji w każdej chwili będziesz mógł skorzystać ze specjalistycznej wiedzy.

Prowadzący

  dr Katarzyna Trzpioła

- specjalista prawa podatkowego i bilansowego, doświadczony wykładowca i praktyk, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskie, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej.

Materiały na podobny temat

  • Video
  • eKursy
  • eBooki
  • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

  • Video
  • eKursy
  • eBooki
  • Prezentacje szkoleniowe
Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej – dowiedz się, jakie masz prawa i obowiązki podczas kontroli E-KURS
  • Analiza i kontrola finansowa

Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej

Lekcji : 12 Dodano: 26/12/2017

Umowy przedsiębiorcy w praktyce E-KURS
  • Działalność gospodarcza

Umowy przedsiębiorcy w praktyce

Lekcji : 14 Dodano: 19/01/2018

Zobacz więcej eKursów

Materiały na podobny temat

  • Video
  • eKursy
  • eBooki
  • Prezentacje szkoleniowe
eBook Sprawozdanie Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
  • Analiza i kontrola finansowa

Sprawozdanie Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

  • Data: 19/12/2017
  • Pobrano: 15838 razy
eBook Zaangażowanie wydatków w praktyce
  • Analiza i kontrola finansowa

Zaangażowanie wydatków w praktyce

  • Data: 18/12/2017
  • Pobrano: 15841 razy
eBook Podział kosztów w organizacji pozarządowej
  • Finanse i rachunkowość

Podział kosztów w organizacji pozarządowej

  • Data: 15/01/2018
  • Pobrano: 15870 razy
eBook Koszty zakupu i używania samochodów osobowych w praktyce
  • Finanse i rachunkowość

Koszty zakupu i używania samochodów osobowych w praktyce

  • Data: 15/01/2018
  • Pobrano: 15876 razy
Zobacz więcej eBooków

Materiały na podobny temat

  • Video
  • eKursy
  • eBooki
  • Prezentacje szkoleniowe
wiper-pixel