Sprawdź, jak dostosować sprawozdanie do nowego KSR

 • Data: 02/01/2017r
 • Finanse i rachunkowość
eBookSprawdź, jak dostosować sprawozdanie do nowego KSR

Nowy KSR reguluje m.in. zasady wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych. Upewnij się, jak dostosować sprawozdanie finansowe do nowych wymogów.

 • Pobrano: 75320 razy

Opis

Nowy KSR reguluje zasady wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji i ujawnień w sprawozdaniu finansowym aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów wynikających z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umów koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Regulacje przyjęte w KSR nr 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi” obowiązywać będą przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2017 rok, ale można i warto już sprawozdanie za 2016 rok dostosować do jego wymogów.

Ten e-book zawiera:

 • wskazówki eksperta,
 • porady wraz ze wskazaniem podstawy prawnej,
 • fragment bilansu jednostki będącej stroną prywatną dostosowanej do KSR10,
 • komentarze eksperta do bilansu.

Skorzystaj z wyjątkowej szansy i pobierz e-book „Sprawdź, jak dostosować sprawozdanie do nowego KSR”, by mieć pewność czy skutki wyceny aktywa finansowego mogą być ujmowane tylko jako przychody finansowe.

Data wydania: 2016

Liczba stron: 9

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe
eBook Najważniejsze orzeczenia i interpretacje 2017 roku
 • Podatki

Najważniejsze orzeczenia i interpretacje 2017 roku

 • Data: 20/12/2017
 • Pobrano: 59720 razy
eBook Sprawozdanie Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
 • Analiza i kontrola finansowa

Sprawozdanie Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

 • Data: 19/12/2017
 • Pobrano: 59716 razy
Zobacz więcej eBooków
wiper-pixel