Sprawdź, kiedy można zastosować MSR, prowadząc księgi według ustawy o rachunkowości

 • Data: 02/01/2017r
 • Finanse i rachunkowość
eBookSprawdź, kiedy można zastosować MSR, prowadząc księgi według ustawy o rachunkowości

Rozwiązania określone w MSR mogą stosować jednostki niezobowiązane do stosowania MSR jedynie w przypadku braku uregulowania danego zagadnienia zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w Krajowym Standardzie Rachunkowości. Upewnij się, jakie to pociąga za sobą konsekwencje.

 • Pobrano: 82515 razy

Opis

Zasady (politykę) rachunkowości zdefiniowano jako wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych. Tak więc MSR postawiono niemalże na równi z polskimi regulacjami. Obecnie mamy sytuację, gdy MSSF są stosowane jako podstawowe źródło prawa dla sprawozdawczości albo jako regulacje, które można wykorzystać dodatkowo w określonych przypadkach. Dowiedz się, kiedy możesz posiłkować się tymi przepisami.

Ten e-book zawiera:

- wskazówki eksperta,

- przykłady,

- porady wraz ze wskazaniem podstawy prawnej.

Zakres tematyczny publikacji:

 • Kiedy można stosować MSR,
 • Płatności oparte na wartości akcji,
 • Sprawozdawczość związana z eksploatacją złóż naturalnych,
 • Informacje na temat segmentów działalności,
 • Potencjalne prawa głosu,
 • Programy lojalnościowe,
 • Szczególne rezerwy związane ze sprzętem elektrycznym,
 • Skutki partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • Przekazanie aktywów niepieniężnych właścicielom.

Skorzystaj z wyjątkowej szansy i pobierz e-book „Sprawdź, kiedy można zastosować MSR, prowadząc księgi według ustawy o rachunkowości”, by mieć pewność czy jeśli transakcja jest rozliczana w gotówce, wyceny dokonuje się na każdy dzień zakończenia okresu sprawozdawczego.

Data wydania: 2016

Liczba stron: 17

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe
wiper-pixel