Sprawozdanie finansowe małych jednostek po zmianach od 23 września 2015 r.

 • Data: 13/06/2016r
 • Finanse i rachunkowość
eBookfoto sprawozdanie finansowe

Skorzystaj z profesjonalnej wiedzy, dzięki której pewnie i sprawnie sporządzisz sprawozdanie oraz oszczędzisz czas. Po zapoznaniu się z tym ebookiem poznasz najnowsze zmiany w ustawie o rachunkowości dotyczące sprawozdań finansowych, które weszły w życie 23 września 2015 r.

 • Pobrano: 99396 razy

Opis

Definicja małej jednostki, uproszczenia w sprawozdawczości, nowy załącznik nr 5 to tylko niektóre zmiany, jakie oznacza nowelizacja ustawy o rachunkowości. Ustawa wprowadza również zmiany w zakresie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz nowy rodzaj sprawozdań - sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej.

Od kiedy trzeba stosować nowe przepisy

Ustawa nowelizująca weszła w życie 23 września 2015 r., jednak po raz pierwszy trzeba ją zastosować do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie. Dowiedz się, w jakich przypadkach jednostki nie mogą natomiast stosować zmienionych przepisów do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Jakie regulacje upraszczające wprowadza nowelizacja

Chociaż większość wprowadzonych zmian wynika z konieczności dostosowania przepisów ustawy o rachunkowości do dyrektywy 2013/34, przy okazji wprowadzono także regulacje upraszczające (lub porządkujące) rozwiązania prawa bilansowego dla mniejszych podmiotów, których prawo unijne nie wymagało. Zyskaj wiedzę jakie z tym wiążą się skutki dla jednostkowych sprawozdań finansowych.

Wykorzystaj wyjątkową szansę i pobierz eBook „Sprawozdanie finansowe małych jednostek po zmianach od 23 września 2015 r.”, by zdobyć praktyczną wiedzę, dzięki której nikt nie zakwestionuje Twoich kompetencji. Z łatwością odpowiesz na pytania: jakie są obecnie progi wartościowe uprawniające do bycia małą jednostką, a także które podmioty są zobligowane do badania sprawozdań finansowych.

Data wydania: 23-09-2015

Liczba stron: 35

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe
wiper-pixel