• Analiza i kontrola finansowa

Jednolity Plik Kontrolny – jak w optymalny sposób dostosować się do wdrożenia nowych wymagań organu podatkowego

Lekcji : 7 Dodano: 14/07/2016

Lekcja 4. Finalna wersja JPK

Tę lekcję poświęciliśmy finalnej wersji Jednolitego Pliku Kontrolnego. Po zapoznaniu się z jej treścią dowiesz się, jakie dane będą zawierać poszczególne struktury. Zyskasz wiedzę, jak stosować w praktyce nowe przepisy dotyczące implementacji JPK.

Finalna wersja Jednolitego Pliku Kontrolnego została już udostępniona przez Ministerstwo Finansów. Jest ona tożsama z wersją testową i składa się z 7 struktur.

Struktura 1– Księgi Rachunkowe,

Struktura 2 – Wyciągi bankowe,

Struktura 3 – Magazyn,

Struktura 4 – Ewidencja Zakupu i Sprzedaży,

Struktura 5 – Faktury VAT,

Struktura 6 – Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów,

Struktura 7 – Ewidencja przychodów.

Struktura Księgi Rachunkowe przedstawia dane dotyczące:

– zapisów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych,

– dziennika księgi głównej,

– zestawienia obrotów i sald.

Jeśli w księdze głównej mamy pozycje zagregowane, a w księdze pomocniczej pojedyncze transakcje wtedy przesyłamy z księgi głównej dane zagregowane, a z księgi pomocniczej pojedyncze transakcje ponieważ ustawodawca dał nam możliwość przesyłania wielu plików.

Jeśli w wyniku przejęcia firmy mamy kilka ksiąg głównych, ustawodawca dał analogiczną możliwość przesłania wielu plików, czyli kilku ksiąg głównych.

Struktura Wyciągi Bankowe przedstawia dane dotyczące:

– wszystkich informacji o przepływach pieniężnych w postaci szczegółowych zapisów z wyciągu bankowego dla rachunków prowadzonych przez przedsiębiorców.

Można generować jeden plik dla jednego rachunku, ponieważ ustawodawca dał nam możliwość

przesyłania wielu plików.

Struktura Magazyn przedstawia dane dotyczące:

– materiałów, produktów, półproduktów ze szczegółowością do pojedynczej sztuki,

– wydanie wewnętrzne, przesuniecie międzymagazynowe, przyjęcie z zewnątrz, wydanie na zewnątrz.

Struktura Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT przedstawia dane dotyczące:

– struktura za dany okres ma uzgodnić się z deklaracją VAT – 7 przypisaną do tego okresu,

– plik musi odpowiadać wszystkim korektom, które zostały złożone do danego okresu,

– plik musi uzgadniać się do ostatecznej korekty, dlatego należy zapisywać wersję JPK odzwierciedlające deklaracje VAT-7 i jej kolejne korekty.

Ewidencja powinna zawierać informację, czy dana jednostkowa faktura została uwzględniona w danym rozliczeniu, gdzie kwota podatku VAT zawsze powinna być wykazywana w PLN.

Struktura Faktury VAT przedstawia dane dotyczące:

– struktura za dany okres ma uzgodnić się z deklaracją VAT – 7 przypisaną do tego okresu

– istnieje wiele pól opcjonalnych,

– zawiera faktury sprzedaży, zakupu, faktury korygujące, faktury zaliczkowe oraz w odniesieniu do dokumentów zrównanych z fakturą w tym biletów kolejowych,

– szczegółowość zapisu linia faktury.

Przekazując dane w postaci JPK możemy ujmować dane z Hurtowni Danych, Excela, Ksiąg Pomocniczych.

Istnieje możliwość generowania oddzielnych plików z różnych systemów.

Przed przekazaniem danych do Urzędu Skarbowego, Urzędu Kontroli Skarbowej należy dokonać przetestowania danych, które przesyłamy za pośrednictwem Jednolitego Pliku Kontrolnego. Ministerstwo Finansów będzie weryfikowało poprawność JPK na podstawie testów logicznych, merytorycznych, kompletności danych zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustaw podatkowych.

Wdrożenie jednakowego formatu Jednolitego Pliku Kontrolnego dla wszystkich podmiotów może stanowić ułatwienie podczas audytów rocznych dokonywanych przez audytorów zewnętrznych i wewnętrznych. Przynajmniej częściowa kontrola JPK będzie stanowiła od przyszłego roku zakres audytu.

Ważnym aspektem implementacji Jednolitego Pliku Kontrolnego jest ochrona danych osobowych, zachowanie tajemnicy transakcji handlowych, tajemnicy bankowej. Według kontrowersyjnego projektu, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma być wyłączony z kontroli nad danymi podatkowymi. Oznaczałoby to brak kontroli zewnętrznej nad przetwarzaniem danych osobowych przekazywanych przez podatników.

Kontrowersyjny projekt to projekt ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji administracji podatkowej i kontroli skarbowej, który w lutym 2016 r. Ministerstwo Finansów opublikowało na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. 

Z tej lekcji zapamiętaj:

Finalna wersja Jednolitego Pliku Kontrolnego została już udostępniona przez Ministerstwo Finansów. Jest ona tożsama z wersją testową i składa się z 7 struktur.

Przed przekazaniem danych do Urzędu Skarbowego, Urzędu Kontroli Skarbowej należy dokonać przetestowania danych, które przesyłamy za pośrednictwem Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 W następnej lekcji znajdziesz odpowiedź na pytanie jak dostosować system informatyczny na potrzeby JPK. Zyskasz wiedzę m.in. jakie wymagania techniczne należy spełnić dla informatycznych nośników danych na których księgi mogą być zapisane i przekazywane. 

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe
eBook Zaangażowanie wydatków w praktyce
 • Analiza i kontrola finansowa

Zaangażowanie wydatków w praktyce

 • Data: 18/12/2017
 • Pobrano: 63800 razy
eBook Koszty zakupu i używania samochodów osobowych w praktyce
 • Finanse i rachunkowość

Koszty zakupu i używania samochodów osobowych w praktyce

 • Data: 15/01/2018
 • Pobrano: 63839 razy
eBook Najważniejsze orzeczenia i interpretacje 2017 roku
 • Podatki

Najważniejsze orzeczenia i interpretacje 2017 roku

 • Data: 20/12/2017
 • Pobrano: 63803 razy
Zobacz więcej eBooków
wiper-pixel