• Finanse i rachunkowość

Metody amortyzacji środków trwałych w praktyce

Lekcji : 7 Dodano: 07/03/2017

Lekcja 2. Jakie są rodzaje metod amortyzacji środków trwałych

O czym w tej lekcji?        

Po zapoznaniu się z tą lekcją dowiesz się jakie są rodzaje metod amortyzacji środków trwałych i jak wygląda amortyzacja z punktu widzenia sposobu rozłożenia wartości zużycia w czasie.

 

Aby dokonać amortyzacji środka trwałego, konieczny jest wybór przez jednostkę odpowiedniej metody oraz stawek amortyzacyjnych. Te dwa istotne pojęcia powinny mieć odniesienie do sposobu wykorzystania środka trwałego w celu przyniesienia korzyści ekonomicznych. Jednakże w przepisach o rachunkowości nie jest sprecyzowane, jakie metody jednostka powinna stosować. Wiadomo tylko, że dokonanie odpisów amortyzacyjnych ma mieć charakter planowy i systematyczny.

Rysunek 1. Rodzaje metod amortyzacji środków trwałych

Zasadnicze znaczenie metody naliczania odpisów amortyzacyjnych mają w funkcji kosztowej amortyzacji, gdyż określają sposób przenoszenia amortyzowanej wartości środków trwałych do kosztów działalności jednostki. Dlatego też istotne jest, by przy wyborze kierować się w miarę dokładnym odzwierciedleniem zróżnicowanej wydajności poszczególnych grup środków trwałych w określonych obszarach ich eksploatacji. Zróżnicowanie wynika z rozbieżności pomiędzy tempem zużywania się środków trwałych a tempem przenoszenia przez nie wartości na nowy produkt, a także służy zapewnieniu odpowiednich relacji między gromadzonym funduszem amortyzacyjnym i występowaniem potrzeb odtworzeniowych. Istotna jest także łatwość i prostota zastosowania danej metody w praktyce oraz możliwość jej wykorzystania jako narzędzia, które oddziałuje na lepsze wykorzystanie danego środka trwałego przez użytkownika.

Wyróżnia się wiele odmiennych klasyfikacji metod amortyzacji. Poszczególne metody różnią się między sobą poziomem, budową czy też zastosowaniem norm amortyzacji, za pomocą, których następuje przenoszenie wartości określonego środka trwałego w trakcie całego okresu eksploatacji.

Schemat 1. Amortyzacja z punktu widzenia sposobu rozłożenia wartości zużycia w czasie


Kształtowanie wyniku operacyjnego

Amortyzacja ze względu na swoje źródło, jakim są rzeczowe aktywa trwałe, kształtuje poziom kosztów stałych, których pokrycie powinno być dokonane z różnicy między przychodami ze sprzedaży a zmiennymi kosztami wytworzenia produkcji sprzedanej. Podejmując decyzję o kształtowaniu poziomu odpisów amortyzacyjnych, przedsiębiorstwo kształtuje wynik operacyjny, a tym samym decyduje o poziomie wyniku finansowego netto.

 

W praktyce najczęściej wykorzystywane są metody czasowe oparte na przedziale czasowym, w którym wykorzystywany jest środek trwały. Metody te zakładają, że zużycie środka trwałego przez cały okres jego użytkowania jest równomierne, co powoduje również równomierne rozłożenie amortyzacji w czasie. Do tej grupy metod możemy zaliczyć:

 • metodę proporcjonalną, inaczej równomierną, liniową, przy której odpisy amortyzacyjne są jednakowe w każdym roku,
 • metody degresywne (przyspieszone), w których odpisy amortyzacyjne będą się zmniejszać z roku na rok,
 • metody progresywne, w których odpisy amortyzacyjne będą się zwiększały z roku na rok.

Z tej lekcji zapamiętaj:

ü Aby dokonać amortyzacji środka trwałego, konieczny jest wybór przez jednostkę odpowiedniej metody oraz stawek amortyzacyjnych.Wprzepisach o rachunkowości nie jest sprecyzowane, jakie metody jednostka powinna stosować. Wiadomo tylko, że dokonanie odpisów amortyzacyjnych ma mieć charakter planowy i systematyczny.

 

ü  Istotne jest, by przy wyborze metody naliczania odpisów amortyzacyjnych kierować się w miarę dokładnym odzwierciedleniem zróżnicowanej wydajności poszczególnych grup środków trwałych w określonych obszarach ich eksploatacji.              

üAmortyzacja ze względu na swoje źródło, jakim są rzeczowe aktywa trwałe, kształtuje poziom kosztów stałych, których pokrycie powinno być dokonane z różnicy między przychodami ze sprzedaży a zmiennymi kosztami wytworzenia produkcji sprzedanej. Podejmując decyzję o kształtowaniu poziomu odpisów amortyzacyjnych, przedsiębiorstwo kształtuje wynik operacyjny, a tym samym decyduje o poziomie wyniku finansowego netto.

 

W następnej lekcji znajdziesz odpowiedź na pytanie na czym polega metoda liniowa i metoda degresywna amortyzacji środków trwałych. Zyskasz praktyczną wiedzę, dzięki której szybciej wykonasz swoją pracę.


Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe
wiper-pixel