• Finanse i rachunkowość

Metody amortyzacji środków trwałych w praktyce

Lekcji : 7 Dodano: 07/03/2017

Lekcja 4. Inne metody dla celów zarządczych

O czym w tej lekcji? Po zapoznaniu się z tą lekcją dowiesz się o innych metodach amortyzacji środków trwałych dla celów (wyłącznie) zarządczych.

Oprócz powyżej wskazanych metod dla celów (wyłącznie) zarządczych można stosować:

 • Metody progresywne – zakładające, że okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych skraca się przez coroczne podnoszenie stopy amortyzacyjnej środka trwałego, np. wg metodologii odwracalności malejącej reszty (arytmetyczno-progresywnej), odwracalności sumy liczb (geometryczno-progresywnej), matematycznej opartej na postępie arytmetycznym lub geometrycznym;
 • Metody naturalne – nazywane metodami amortyzacji na jednostkę produktu. Opierają się na wielkości produkcji wytwarzanej przez amortyzowane środki trwale w całym okresie ich użytkowania. Kwota amortyzacji w danym okresie uzależniona jest od stopnia intensywności wykorzystania środka trwałego, gdyż kwota amortyzacji powstaje w wyniku pomnożenia stawki przez liczbę jednostek prac wykonanych w danym okresie. Mimo że amortyzacja jest ściśle związana z efektami ekonomicznymi danego obiektu, jej zastosowanie w praktyce wydłuża okres amortyzacji poza okres ekonomicznie uzasadniony;
 • Metody mieszane – będące formą kompromisu między metodami czasowymi i naturalnymi. Za podstawę amortyzacji przyjmuje się długość okresu eksploatacji, jak i parametr intensywności wykorzystania danego składnika. Parametrem może być więc np. współczynnik zmienności, stopa dyskontowa. Możliwość zastosowania tych metod istnieje wtedy, gdy zmiana intensywności wykorzystania składników majątkowych ma bezpośredni wpływ na wysokość ich zużycia oraz kiedy je determinuje;
 • Metody specjalne – to uproszczone procedury odtwarzania składników aktywów trwałych. Są stosowane na przykład wtedy, gdy w użytkowaniu przedsiębiorstwa są unikalne, wyjątkowe środki trwałe lub gdy dokładne liczenie amortyzacji dla pojedynczych środków trwałych jest zbyt pracochłonne. Metody specjalne są w praktyce stosowane bardzo rzadko, przede wszystkim z powodów merytorycznych, prawnych lub ekonomicznych. Do tych metod należą: metoda szacunkowa (metoda amortyzacji inwentarzowej), metoda kosztu likwidacji lub wymiany, metoda grupowa, metoda funduszu amortyzacyjnego (metoda odsetkowa amortyzacji, metoda rocznego obciążenia).

Metoda naturalna

To inaczej metoda jednostek produkcyjnych. Polega na uzależnieniu wielkości odpisów amortyzacyjnych od wielkości osiągniętych efektów ekonomicznych. Zużycie środka trwałego jest jednakowe na każdą jednostkę jego pracy[1]. Aby obliczyć stawkę amortyzacyjną, środek trwały należy podzielić przez ilość jednostek pracy. Okres użytkowania środka trwałego jest określony poprzez wykonaną pracę ilościowo.

Metoda naturalna klasyfikuje metody oparte na nakładach i efektach, a więc:

- metodę godzin pracy jako nakłady;

- metodę wydajności pracy jako efekty.

Zastosowanie metody naturalnej zdeterminowane jest:

1.      oszacowaniem maksymalnej sprawności wytwórczej na samym początku przyjęcia środka trwałego do używania;

2.      określeniem efektywności danego środka, np. poprzez ilość produktów, jakie jest w stanie wygenerować w danym okresie czasu.

Z tej lekcji zapamiętaj:

ü Dla celów (wyłącznie) zarządczych można stosować metody progresywne, naturalne, mieszane i specjalne.

ü Metoda naturalna to inaczej metoda jednostek produkcyjnych. Polega na uzależnieniu wielkości odpisów amortyzacyjnych od wielkości osiągniętych efektów ekonomicznych. Zużycie środka trwałego jest jednakowe na każdą jednostkę jego pracy.

ü Aby obliczyć stawkę amortyzacyjną, środek trwały należy podzielić przez ilość jednostek pracy. Okres użytkowania środka trwałego jest określony poprzez wykonaną pracę ilościowo.

 

W następnej lekcji znajdziesz odpowiedź na pytanie jakie są metody amortyzacji środków trwałychdla celów podatkowych. Przedstawimy Ci przykład amortyzacji liniowej samochodu,  możliwość podwyższenia stawek amortyzacyjnych oraz ważne interpretacje podatkowe.

[1] Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce, R. Niemczyk, Oficyna W-wa 2013, s. 338

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe
 • VIDEO
 • Analiza i kontrola finansowa
JPK nowe obowiązki w 2018 roku i planowane zmiany

JPK nowe obowiązki w 2018 roku i planowane zmiany

Dodano: 21/02/2018 Autor : Samir Kayyali 01:10:00
 • VIDEO
 • Wynagrodzenia i ZUS
Ulgi i zwolnienia dla pracowników oraz programy motywacyjne po zmianach od 2018 roku
 • VIDEO
 • Analiza i kontrola finansowa
Sprawozdanie finansowe 2017 – praktyczne wskazówki, jak się przygotować
 • VIDEO
 • Podatki
Dowiedz się, jak krok po kroku sporządzić CIT-8 za 2017 rok
Zobacz więcej Video

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe
Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej – dowiedz się, jakie masz prawa i obowiązki podczas kontroli E-KURS
 • Analiza i kontrola finansowa

Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej

Lekcji : 12 Dodano: 26/12/2017

Umowy przedsiębiorcy w praktyce E-KURS
 • Działalność gospodarcza

Umowy przedsiębiorcy w praktyce

Lekcji : 14 Dodano: 19/01/2018

Zobacz więcej eKursów

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe
wiper-pixel