• Finanse i rachunkowość

Metody amortyzacji środków trwałych w praktyce

Lekcji : 7 Dodano: 07/03/2017

Lekcja 6. Test wiedzy o metodach amortyzacji środków trwałych z kluczem odpowiedzi

Znajomość prawidłowych zasad dokonywania amortyzacji podatkowej jest konieczna, by bezbłędnie stosować przepisy. Rozwiąż ten test, by utrwalić i sprawdzić wiedzę zdobytą w Twoim e-kursie Metody amortyzacji środków trwałych w praktyce. Klucz odpowiedzi jest na końcu tej lekcji.

1. Czy środki trwałe muszą być ewidencjonowane?

a. tak, tylko zewidencjonowane środki trwałe stanowią koszt uzyskania przychodów

b. faktura zakupu stanowi wystarczającą podstawę do amortyzacji

c. nie ma takiego obowiązku

2. Czy zgodnie z updof grunty podlegają amortyzacji?

a. tak, zgodnie z klasyfikacją środków trwałych

b. nie

c. podlegają jedynie wpisowi do ewidencji środków trwałych

3. Wedle updof do definicji środków trwałych należy określenie:

a.  muszą stanowić własność lub współwłasność podatnika

b. mieć wartość poniżej 3500,00

c. okres używania do 12 miesięcy

4. Funkcja kosztowa amortyzacji opiera się na:

a. stanowią podstawę kształtowania cen produktów lub usług

b. odtworzeniu środka trwałego

c. kontrolowaniu stopnia zużycia eksploatowanych środków trwałych

5. Jeżeli środek trwały był ubezpieczony, to otrzymane odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody będzie

a. kosztem uzyskania przychodu

b. pozostałym przychodem

c. takich wypłat nie ewidencjonuje się

6. Funkcja fiskalna amortyzacji polega na:

a. określa, o ile uległa zmniejszeniu wartość początkowa

b. wpływa na wysokość kosztów, a tym samym na dochód do opodatkowania

c. wpływa na liczenie kosztów przedsiębiorstwa

7. Jeżeli podatnik skorzystał z dotacji bądź subwencji na zakup samochodu osobowego to:

a. samochód wpisuje się do ewidencji środków trwałych jednak jego amortyzacja nie stanowi kosztu uzyskania przychodu

b. samochód nie podlega amortyzacji, a tym samym nie ewidencjonuje się go

c. żadne z powyższych

8. Ile wyróżniamy grup w klasyfikacji pierwszego szczebla:

a. 9

b. 10

c. 11

9. Uporządkowany zbiór elementów majątku trwałego służących do między innymi do celów ewidencyjnych nazywamy

a. rozporządzeniem o Środkach Trwałych

b. Klasyfikacją Środków Trwałych

c. Ustawy o Środkach Trwałych

10. Zgodnie z ustawą o rachunkowości inwentarz żywy zalicza się do:

a. wyposażenia

b. materiału

c. środka trwałego

Odpowiedzi: 1 a; 2 c; 3 a; 4 a; 5 b; 6 b; 7 a; 8 b; 9 b; 10 c

Następna lekcja będzie podsumowaniem wiedzy zawartej w Twoim kursie Metody amortyzacji środków trwałych w praktyce. Otrzymasz również informacje o dodatkowych materiałach, które przygotowaliśmy dla Ciebie, dotyczących interesujących Cię zagadnień.

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe
eBook Sprawozdanie Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
 • Analiza i kontrola finansowa

Sprawozdanie Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

 • Data: 19/12/2017
 • Pobrano: 63801 razy
eBook Koszty zakupu i używania samochodów osobowych w praktyce
 • Finanse i rachunkowość

Koszty zakupu i używania samochodów osobowych w praktyce

 • Data: 15/01/2018
 • Pobrano: 63839 razy
eBook Zaangażowanie wydatków w praktyce
 • Analiza i kontrola finansowa

Zaangażowanie wydatków w praktyce

 • Data: 18/12/2017
 • Pobrano: 63805 razy
Zobacz więcej eBooków
wiper-pixel