• Finanse i rachunkowość

Metody amortyzacji środków trwałych w praktyce

Lekcji : 7 Dodano: 07/03/2017

Lekcja 7. Podsumowanie e-kursu

Gratulujemy! Zapoznałeś się już najważniejszymi informacjami o metodach amortyzacji środków trwałych. W trakcie e-kursu Metody amortyzacji środków trwałych w praktyce, w ramach 6 lekcji, otrzymałeś fachowe materiały szkoleniowe, potwierdzone przez naszych ekspertów ds. podatków.

Zapraszamy do podsumowania wiedzy zawartej w Twoim e-kursie:

Lekcja 1. Co to jest amortyzacja

Amortyzacja jest wartością, jaką przenoszą aktywa, m.in. na usługi i produkty, które powstają dzięki nim. Jest ona zaliczona w koszty prowadzenia działalności. Z punktu widzenia podatkowego będą to także koszty uzyskania przychodów, gdy sposoby obliczenia amortyzacji są zgodne z zasadami i stawkami ustanowionymi, zawartymi w updop i updof.

Lekcja 2. Metody amortyzacji środków trwałych

Aby dokonać amortyzacji środka trwałego, konieczny jest wybór przez jednostkę odpowiedniej metody oraz stawek amortyzacyjnych. W przepisach o rachunkowości nie jest sprecyzowane, jakie metody jednostka powinna stosować. Wiadomo tylko, że dokonanie odpisów amortyzacyjnych ma mieć charakter planowy i systematyczny..

Lekcja 3. Na czym polega metoda liniowa i metoda degresywna

Metoda liniowa polega na systematycznym rozłożeniu odpisów amortyzacyjnych, na przewidywane lata używania danego składnika trwałego, proporcjonalnie do upływu czasu – w równych ratach.

Metody degresywne zakładają, że wykorzystanie oraz przydatność środka trwałego maleje w miarę upływu lat jego użytkowania. Jest to jednoznaczne z tym, że stawki amortyzacyjne maleją wraz z upływem czasu eksploatowania. Konsekwencją zastosowania metod degresywnych jest skrócenie okresu amortyzowania środka trwałego oraz zróżnicowanie w czasie obciążeń kosztów bieżącej działalności z tego tytułu.     

Lekcja 4. Inne metody dla celów zarządczych

Dla celów (wyłącznie) zarządczych można stosować metody progresywne, naturalne, mieszane i specjalne. Metoda naturalna to inaczej metoda jednostek produkcyjnych. Polega na uzależnieniu wielkości odpisów amortyzacyjnych od wielkości osiągniętych efektów ekonomicznych. Zużycie środka trwałego jest jednakowe na każdą jednostkę jego pracy

Lekcja 5. Metody dla celów podatkowych

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i zaliczanie ich do kosztów uzyskania przychodów jest obowiązkiem podatnika, a nie przywilejem uzależnionym od jego woli (wyrok NSA z 15 października 2010 r., sygn. akt II FSK 759/09).

Lekcja 6. Test wiedzy o metodach amortyzacji środków trwałych z kluczem odpowiedzi

Dziękujemy za udział w e-kursie!

Podnoś swoje kwalifikacje z portalem eWiedza FK. Sprawdź e-kursy, które mogą Cię zainteresować:

Udoskonalaj swoje umiejętności zawodowe z portalem eWiedzaFK, by zdobyć wymarzoną pracę.

 

Pliki do pobrania

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe
wiper-pixel