• Analiza i kontrola finansowa

Obowiązek składania JPK_VAT w sektorze publicznym – poznaj zasady oraz terminy wysyłki

Lekcji : 5 Dodano: 12/09/2016

Lekcja 2. W jakich terminach jednostki sektora publicznego muszą składać JPK

Po zapoznaniu się z tą lekcją będziesz wiedzieć na pewno w jakich terminach jednostki sektora publicznego są obowiązane składać JPK_VAT. Zdobędziesz wiedzę niezbędną w Twojej pracy, a nowe umiejętności doceni Twój szef i współpracownicy.

Już wiesz od czego zależy podział na dużego, średniego, małego i mikro przedsiębiorcę. Teraz zapoznamy Cię z terminami składania przez te podmioty JPK.

Duzi przedsiębiorcy mają obowiązek przekazywania danych o określonej strukturze — schemat _JPK_VAT(1)_V1-0.xsd odpowiadającej pozycjom deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D od 1 lipca 2016 r.

Średni i mali przedsiębiorcy za miesiące, które przypadają od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. nie są obowiązani do przekazywania informacji o których mowa w art. 82 § 1b za pośrednictwem JPK.

Natomiast mikroprzedsiębiorcy będą mieli obowiązek przekazywania danych o określonej strukturze — schemat _JPK_VAT(1)_V1-0.xsd odpowiadającej pozycjom deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D 1 stycznia 2018 r.

Resort finansów postanowił wydłużyć termin składania informacji o prowadzonej ewidencji w VAT do 31 stycznia 2017 r. Dotyczy to okresów od lipca do grudnia 2016 r.

Jednostki sektora publicznego złożą plik o schemacie JPK_VAT za II półrocze 2016 r. do 31 stycznia 2017 r., a nie jak pierwotnie zakładano do 25 sierpnia 2016 r.

Jak poinformowało Ministerstwo finansów w swoim komunikacie, przedłużenie terminu dotyczyć będzie większości podmiotów tworzących sektor finansów publicznych, zobowiązanych do złożenia tej informacji od 1 lipca 2016 r., w tym w szczególności organów władzy publicznej, sądów i trybunałów, organów kontroli państwowej i ochrony prawa oraz urzędów obsługujących te organy, jak również jednostek samorządu terytorialnego.

Przedłużono do 31 stycznia 2017 r. termin przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa m.in.:

 • jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich związkom,
 • związkom metropolitalnym,
 • samorządowym jednostkom budżetowym i samorządowym zakładom budżetowym, utworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz urzędowi obsługującemu jednostkę samorządu terytorialnego działającemu w formie samorządowej jednostki budżetowej, jeżeli rozliczają się jako podatnicy podatku od towarów i usług odrębni od jednostki samorządu terytorialnego,
 • szkołom i placówkom niepublicznym, utworzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 oraz z 2016 r., poz. 35, 64, 195, 668 i 1010),
 • państwowym i samorządowym instytucjom kultury.

Z tej lekcji zapamiętaj:

Jednostki sektora publicznego złożą plik o schemacie JPK_VAT za II półrocze 2016 r. do 31 stycznia 2017 r., a nie jak pierwotnie zakładano do 25 sierpnia 2016 r.

Następna lekcja zawiera praktyczny poradnik jak przygotować się do wysyłki JPK_VAT. 

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe
eBook Najważniejsze orzeczenia i interpretacje 2017 roku
 • Podatki

Najważniejsze orzeczenia i interpretacje 2017 roku

 • Data: 20/12/2017
 • Pobrano: 64038 razy
eBook Podział kosztów w organizacji pozarządowej
 • Finanse i rachunkowość

Podział kosztów w organizacji pozarządowej

 • Data: 15/01/2018
 • Pobrano: 64068 razy
Zobacz więcej eBooków
wiper-pixel