• Analiza i kontrola finansowa

Obowiązek składania JPK_VAT w sektorze publicznym – poznaj zasady oraz terminy wysyłki

Lekcji : 5 Dodano: 12/09/2016

Lekcja 4. Sankcje za nieprzekazanie danych w formie JPK

Z tej lekcji dowiesz się jakie sankcje grożą za niespełnienie obowiązku przesyłki danych w formie JPK. Regulacje prawne w zakresie JPK nie wprowadziły specjalnych sankcji za nieprzekazanie przez podatnika do tego zobowiązanego danych w formie JPK.

W związku z tym, można przyjąć, że podstawową sankcją za nieprzedłożenie danych w formacie JPK może być nałożenie kary porządkowej na podstawie art. 262 Ordynacji podatkowej, której maksymalna wysokość w 2016 r. wynosi 2800 zł.

Oprócz tego w przypadku braku przekazania JPK przez podatnika do tego zobowiązanego, istnieje ryzyko  uznania takiego zachowania za udaremnienie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej w trakcie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej.

Tego rodzaju ocena może skutkować nałożeniem kary grzywny na osobę odpowiedzialną za sprawy finansowe podatnika na podstawie  art. 83 ustawy Kodeks karny skarbowy, której maksymalna wysokość w 2016 r. wynosi 17 769 600 zł.

Następna lekcja będzie podsumowaniem wiedzy zawartej w Twoim kursie „Obowiązek składania JPK_VAT w sektorze publicznym – poznaj zasady oraz terminy wysyłki”. Otrzymasz również informacje o dodatkowych materiałach, które przygotowaliśmy dla Ciebie, dotyczących interesujących Cię zagadnień.

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe
wiper-pixel