• Analiza i kontrola finansowa

Obowiązek składania JPK_VAT w sektorze publicznym – poznaj zasady oraz terminy wysyłki

Lekcji : 5 Dodano: 12/09/2016

Lekcja. 1. Jakie jednostki są zobowiązane do składania JPK_VAT

Z tej lekcji dowiesz się jak prezentuje się podział jednostek istotny w zakresie składania JPK. Zyskasz nowe kompetencje, dzięki którym unikniesz konfliktów z organami podatkowymi.

Zgodnie z interpretacją ministra finansów z 20 czerwca 2016 r. nr PK4.8012.55.2016 jsfp mają obowiązek comiesięcznego przesyłania bez wezwania organu podatkowego, ewidencji VAT za pośrednictwem pliku o strukturze JPK_VAT.

Jednostki publiczne muszą przestrzegać terminów, jakie są określone dla przedsiębiorców w zależności od ich podziału na dużych, średnich, małych i mikro przedsiębiorców przy zastosowaniu okresów przejściowych. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej podział przedsiębiorców jest następujący:

- duży przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych, czyli w latach 2014 oraz 2015 spełnia następujące kryteria:

1) średniorocznie zatrudniał co najmniej 250 pracowników z wyłączeniem osób przebywających na urlopie macierzyńskim i wychowawczym, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, lub

2) osiągnął roczne obroty netto co najmniej 50 mln EURO lub suma aktywów bilansu przewyższała kwotę 43 mln EURO.

Spełnienie jedynie pierwszego kryterium, czyli średniorocznego zatrudnienia powyżej 250 pracowników warunkuje zakwalifikowanie przedsiębiorstwa do tzw. dużych przedsiębiorców.

- średni przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych, czyli w latach 2014 oraz 2015 spełnia następujące kryteria:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych - 50 mln Euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych — 43 mln Euro.

- mały przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych, czyli w latach 2014 oraz 2015 spełnia następujące kryteria:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych — 10 mln Euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych — 10 mln Euro.

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych, czyli w latach 2014 oraz 2015 spełnia następujące kryteria:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych - 2 mln Euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych — 2 mln Euro.

Wyrażone w EURO wielkości przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Z tej lekcji zapamiętaj:

 • Jednostki sektora publicznego niezależnie od tego, czy są przedsiębiorcami, mają obowiązek comiesięcznego przesyłania bez wezwania organu podatkowego, ewidencji VAT za pośrednictwem pliku o strukturze JPK_VAT.
 • Średnioroczne zatrudnienie powyżej 250 pracowników warunkuje zakwalifikowanie przedsiębiorstwa do tzw. dużych przedsiębiorców.

 Z następnej lekcji dowiesz się, w jakich terminach jednostki sektora publicznego muszą składać JPK_VAT. Zyskasz nowe kompetencje zawodowe, dzięki którym z łatwością wykonasz swoje zadania w pracy.

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe
 • VIDEO
 • Finanse i rachunkowość
Inwentaryzacja drogą spisu z natury zapasów w świetle stanowiska KSR
 • VIDEO
 • Analiza i kontrola finansowa
JPK nowe obowiązki w 2018 roku i planowane zmiany

JPK nowe obowiązki w 2018 roku i planowane zmiany

Dodano: 21/02/2018 Autor : Samir Kayyali 01:10:00
 • VIDEO
 • Analiza i kontrola finansowa
Sprawozdanie finansowe 2017 – praktyczne wskazówki, jak się przygotować
 • VIDEO
 • Wynagrodzenia i ZUS
Ulgi i zwolnienia dla pracowników oraz programy motywacyjne po zmianach od 2018 roku
Zobacz więcej Video

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe
wiper-pixel