9 najważniejszych pytań i odpowiedzi dotyczących zmian podatkowych od 1 stycznia 2018 r.

 • Data: 28/02/2018r
 • Podatki
eBookpodatki 2018

Poznaj rozwiązania najczęstszych problemów księgowych w związku z najnowszymi zmianami podatkowymi i zyskaj nową praktyczną wiedzę.

 • Pobrano: 64106 razy

Opis

Z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej wynika obowiązek comiesięcznego przekazywania przez podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych w formacie JPK danych wynikających o prowadzonej ewidencji VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Do końca 2017 r. obowiązek ten nie obciążał wszystkich podatników prowadzących ewidencję VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Częściowo wynikało to z przepisów przejściowych, częściowo z braku obowiązku prowadzenia ewidencji VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, w formie elektronicznej. Z dniem 1 stycznia 2018 r. obie wskazane przesłanki wyłączające obowiązek przekazywania w formacie JPK danych wynikających o prowadzonej ewidencji VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, przestały jednak istnieć (zob. art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. poz. 846 oraz dodany z dniem 1 stycznia 2018 r. art. 109 ust. 8a ustawy o VAT). 

Z tego e-booka dowiesz się m.in.:

 • co oznacza w praktyce obowiązek przesyłania plików JPK na żądanie organów podatkowych,
 • czy płatność gotówką za usługi pośrednictwa ma znaczenia dla zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencyjnego na kasie fiskalnej, czy należy przesłać JPK w przypadku brak sprzedaży w danym miesiącu.

Poznasz także 5 ważnych zmian w PIT obowiązujących od 2018 roku!

Skorzystaj z wyjątkowej szansy i pobierz e-book „9 najważniejszych pytań i odpowiedzi dotyczących zmian podatkowych od 1 stycznia 2018 r.”, by wiedzieć na pewno, czy nadal można wystawiać faktury w formie papierowej.

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 20

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe
wiper-pixel