Racjonalnie zaplanuj świadczenia socjalne z ZFŚS

 • Data: 13/07/2016r
 • Działalność gospodarcza
eBookplanuj ZFŚS

Podnieś swoje kompetencje zawodowe z planowania świadczeń socjalnych z funduszu i zyskaj wiedzę, którą docenią Twoi współpracownicy.

 • Pobrano: 66507 razy

Opis

Pracodawcy, będący administratorami funduszu socjalnego muszą nie tylko zadbać o dokonanie odpisów i przekazanie środków na wyodrębniony rachunek, ale także racjonalnie i sprawiedliwie podzielić je między pracowników i ich rodziny – osoby uprawnione do świadczeń. Należy zatem zaplanować wcześniej, jaka część funduszu będzie przeznaczona na poszczególne rodzaje świadczeń. Warto poznać także konsekwencje przekazywania tych świadczeń w świetle najnowszego orzecznictwa.

Zaplanuj, jaka jaka część ZFŚS będzie przeznaczona na poszczególne rodzaje świadczeń. Poznaj konsekwencje przekazywania tych świadczeń w praktyce.

Dowiedz się, na co można przekazać środki z funduszu

Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 111 ze zm.) przewiduje, że środki funduszu mogą być przeznaczane na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Sprawdź, jakie obowiązki wynikają z administrowania ZFŚS

Administrowanie polega nie tylko na dysponowaniu środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, lecz także na realizacji wynikających z ustawy obowiązków. Obejmuje zwłaszcza zapewnienie obsługi finansowej, kadrowej i technicznej funkcjonowania Funduszu w zakładzie pracy.

Skorzystaj z wyjątkowej szansy i pobierz e-book „Racjonalnie zaplanuj świadczenia socjalne z ZFŚS”, by zdobyć praktyczną wiedzę, dzięki której nikt nie zakwestionuje Twoich kompetencji. Z łatwością odpowiesz na pytania: czy imprezy masowe to działalność socjalna, jaki jest zakres finansowanych świadczeń.

Data wydania: 05-04-2016

Liczba stron: 25

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe
 • VIDEO
 • Wynagrodzenia i ZUS
Ulgi i zwolnienia dla pracowników oraz programy motywacyjne po zmianach od 2018 roku
 • VIDEO
 • Finanse i rachunkowość
Inwentaryzacja drogą spisu z natury zapasów w świetle stanowiska KSR
 • VIDEO
 • Podatki
Dowiedz się, jak krok po kroku sporządzić CIT-8 za 2017 rok
 • VIDEO
 • VAT
Zmiany w VAT w 2018 roku

Zmiany w VAT w 2018 roku

Dodano: 21/02/2018 Autor : 01:10:00
Zobacz więcej Video

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe
eBook Koszty zakupu i używania samochodów osobowych w praktyce
 • Finanse i rachunkowość

Koszty zakupu i używania samochodów osobowych w praktyce

 • Data: 15/01/2018
 • Pobrano: 55388 razy
eBook Najważniejsze orzeczenia i interpretacje 2017 roku
 • Podatki

Najważniejsze orzeczenia i interpretacje 2017 roku

 • Data: 20/12/2017
 • Pobrano: 55356 razy
Zobacz więcej eBooków
wiper-pixel