Rozliczanie VAT w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych

 • Data: 09/02/2017r
 • VAT
eBookRozliczanie VAT

Upewnij się, jakie transakcje spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych wywołują skutki na gruncie VAT i uniknij konfliktów z organami podatkowymi.

 • Pobrano: 75779 razy

Opis

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe rozliczają VAT w inny sposób niż podmioty prowadzące „zwykłą” działalność gospodarczą. Wynika to ze specyfiki czynności wykonywanych przez te jednostki.

Zarówno prawo spółdzielcze jak i lokatorskie uznawane jest za towar. W konsekwencji dostawy tych praw lub ich przekształcenia nie są usługami, lecz dostawami towarów. Dla spółdzielni mieszkaniowych oznacza to w szczególności dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub części tych obiektów, a głównie samodzielnych lokali mieszkalnych lub niemieszkalnych (użytkowych). Należy pamiętać, że transakcje te wywołują określone skutki na gruncie VAT. Także wspólnota mieszkaniowa z tytułu niektórych wykonywanych dla swoich członków czynności, może uzyskać status podatnika VAT. Oznacza to zarówno konieczność wykazania podatku należnego, jak również możliwość odliczania podatku naliczonego.

Zakres tematyczny e-booka:

 1. Transakcje związane z prawami do lokalu są dostawą towarów.
 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
 3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.
 4. Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a VAT. 
 5. Prawo odrębnej własności lokalu.
 6. Przeniesienie własności lokalu.
 7. Odpłatne czynności dla członków spółdzielni podlegają VAT.
 8. Czynności dla członków spółdzielni mogą być zwolnione z VAT.
 9. Zarządzanie nieruchomościami podlega VAT.
 10. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi.
 11. Spółdzielnie ustalają moment powstania obowiązku podatkowego na specjalnych zasadach.
 12. Obowiązek podatkowy przy opłatach eksploatacyjnych.
 13. Spółdzielnia ustala podstawę opodatkowania stosując przepisy szczególne.
 14. Nie wszystkie usługi wymiany i montażu urządzeń w budownictwie mieszkaniowym mogą korzystać z obniżonej stawki VAT.
 15. O sposobie rozliczania opłat eksploatacyjnych decyduje charakter lokalu.
 16. Uzupełnienia wkładu budowlanego przy modernizacji.
 17. Budynki i budowle nie są towarami używanymi.
 18. Definicja pierwszego zasiedlenia.
 19. Odpłatne udostępnienie mieszkańcom terenu na parking podlega VAT.
 20. Opłaty eksploatacyjne dotyczące mieszkań wykorzystywanych do działalności gospodarczej podlegają VAT.
 21. Czynności wykonywane na rzecz mieszkańców nie wymagają kasy fiskalnej.
 22. Budując lokale spółdzielnia odlicza VAT naliczony na zasadach ogólnych.
 23. Wspólnota mieszkaniowa może mieć status podatnika VAT.
 24. Rozliczanie kosztów nie podlega VAT.
 25. Wspólnota morze korzystać ze zwolnień z VAT.
 26. Zwolnienie przedmiotowe.
 27. Zwolnienie podmiotowe.
 28. Ewidencja uproszczona.
 29. Faktura dokumentująca sprzedaż dla członka wspólnoty tylko na żądanie.
 30. Refakturowanie kosztów.
 31. Wspólnota wykonująca czynności opodatkowane może odliczać VAT.

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 48

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe
 • VIDEO
 • Analiza i kontrola finansowa
JPK nowe obowiązki w 2018 roku i planowane zmiany

JPK nowe obowiązki w 2018 roku i planowane zmiany

Dodano: 21/02/2018 Autor : Samir Kayyali 01:10:00
 • VIDEO
 • Finanse i rachunkowość
Inwentaryzacja drogą spisu z natury zapasów w świetle stanowiska KSR
 • VIDEO
 • Wynagrodzenia i ZUS
Ulgi i zwolnienia dla pracowników oraz programy motywacyjne po zmianach od 2018 roku
 • VIDEO
 • Podatki
Dowiedz się, jak krok po kroku sporządzić CIT-8 za 2017 rok
Zobacz więcej Video

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe
eBook Najważniejsze orzeczenia i interpretacje 2017 roku
 • Podatki

Najważniejsze orzeczenia i interpretacje 2017 roku

 • Data: 20/12/2017
 • Pobrano: 60085 razy
eBook Sprawozdanie Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
 • Analiza i kontrola finansowa

Sprawozdanie Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

 • Data: 19/12/2017
 • Pobrano: 60084 razy
Zobacz więcej eBooków
wiper-pixel