Ceny transferowe na nowych zasadach

Ten warsztat już się zakończył. Zapraszamy po więcej wiedzy na: Video szkolenia

Opis

Zmiany w cenach transferowych nakładają na podatników wiele dodatkowych obowiązków, co w praktyce może powodować dużo komplikacji. 

UWAGA: ceny transferowe na nowych zasadach zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie przepisy ustawy z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, przewidujące istotne zmiany w zakresie regulacji dotyczących problematyki cen transferowych. 

Nowe przepisy precyzują i rozszerzają zakres dotychczasowych obowiązków dokumentacyjnych. 

Biorąc udział w warsztatach dowiesz się o:

  • progach istotności transakcji mających wpływ na obowiązki w zakresie dokumentacji cen transferowych,
  • nowych, obligatoryjnych elementach dokumentacji podatkowej cen transferowych,
  • zasadach country-by-country reporting,
  • obowiązkach w zakresie sporządzania sprawozdań dotyczących transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi.

Upewnisz się ponadto w jakich przypadkach:

  • obowiązki w zakresie cen transferowych ulegają wyłączeniu,
  • analiza porównawcza jest obligatoryjnym elementem dokumentacji podatkowej cen transferowych 

Podczas warsztatów ekspert wyjaśni, jak przygotować się do nowych przepisów w zakresie cen transferowych. Poznasz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tym zagadnieniem.

Prowadzący

 Piotr Porzycki
Porzycki & Co. Kancelaria Prawna
prawnik, specjalista w zakresie prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem strukturyzacji podatkowych, transakcji kapitałowych, problematyki zarządzania ryzykiem podatkowym oraz cen transferowych. W swojej karierze zawodowej opracowywał i wdrażał zarówno schematy strukturyzacji podatkowych w grupach kapitałowych, jak również planowania podatkowego transakcji fuzji i przejęć, operacji związanych z obrotem nieruchomościami oraz przedsięwzięć w dziedzinie restrukturyzacji zadłużenia i przekształceń, na rzecz podmiotów funkcjonujących w takich sektorach gospodarki jak energetyka, handel międzynarodowy, bankowość i finanse, transport morski, spedycja i logistyka, energetyka oraz obrót nieruchomościami.

wiper-pixel