Opis

Podczas warsztatów na żywo zostaną przedstawione praktyczne aspekty dotyczące przekazywania danych, a także wskazane najczęstsze rozbieżności pomiędzy JPK_VAT a deklaracją VAT.

Ponadto uzyskasz odpowiedzi na pytania:

  • w jaki sposób ochronić firmę przez sankcjami za niezłożenie pliku JPK_VAT w terminie,
  • kiedy należy składać pliki i w jakiej formie,
  • czy ma znaczenie jaki organ powiadomi przedsiębiorcę o nieprawidłowościach w JPK_VAT,
  • czy będą kolejne zmiany w strukturach JPK_VAT,
  • czy będą zmiany w częstotliwości przesyłania danych w ramach e-kontroli.   

Zakres tematyczny szkolenia:
1. Co to jest Jednolity Plik Kontrolny.
2. Podstawa prawna wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego. 
3. Termin obowiązkowego wdrożenia JPK na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
4. Kto powinien składać JPK_VAT.
5. Kiedy nie składasz JPK_VAT.
6. Struktura JPK_VAT(2) i jej planowane zmiany.
7. W jaki sposób należy złożyć JPK_VAT.
8. Kontakt  w sprawie nie wywiązania się z obowiązkowego raportowania JPK.
9. Jakie są sankcje za niezłożenie terminowe JPK_VAT i w jaki sposób im zapobiec.
10. Najczęstsze rozbieżności i błędy w JPK_VAT wykrywane przez aplikację JPK ANALIZATOR.
11. Komunikaty MF w sprawie JPK_VAT.
12. Pytania i odpowiedzi MF.
13. JPK_VAT jako narzędzie audytu wewnętrznego i zaawansowanej analityki.
14. Planowane zmiany w terminach raportowania - częściej niż raz w miesiącu.
15. Informacja przekazana przez Wiceszefa KAS Piotra Walczaka - w ramach elektronizacji rozliczeń z fiskusem będą przekazywane raporty roczne w formule JPK XML oraz  sprawozdania finansowe także w formie elektronicznej.   

Prowadzący

 Barbara Dąbrowska - manager Działu Księgowości w międzynarodowej firmie leasingowej, Dyrektor ds. Finansów w firmie consultingowej  

wiper-pixel