Najczęstsze problemy rachunkowe i PLANOWANE ZMIANY

Ten warsztat już się zakończył, zapraszamy po więcej wiedzy do działu:  Video szkolenia

Opis

Największe podmioty będą musiały w sprawozdaniu z działalności lub odrębnym oświadczeniu ujawnić więcej informacji niefinansowych. Z kolei małe podmioty będą mogły liczyć na uproszczenia. Do 6 grudnia 2016 r. Polska ma czas na wdrożenie przepisów unijnych związanych z rachunkowością. Ministerstwo Finansów przygotowało już odpowiedni projekt. Co ważne oprócz przepisów, które stanowią implementacją dyrektywy unijnej, nowelizacja zawiera wiele nowych rozwiązań. Dlatego już dziś warto poznać planowane zmiany i dobrze się do nich przygotować.     

Biorąc udział w szkoleniu dowiesz się:

  • jakie nowe informacje będą musiały podawać jednostki w sprawozdaniu z działalności i jakich podmiotów będzie dotyczył ten obowiązek,
  • jakie nowe informacje będzie trzeba podawać w skonsolidowanych sprawozdaniach,
  • na jakie uproszczenia będą mogły liczyć podmioty,
  • jak doprecyzowano termin przeprowadzenia inwentaryzacji drogą porównania i weryfikacji wartości określonych składników bilansu.


Upewnisz się ponadto:

  • jakie są zasady korygowania przychodów i kosztów, kompensaty i jednostronne potrącenia – zasady ich dokonywania i księgowania, 
  • co zrobić, gdy po sporządzeniu sprawozdania finansowego wykryto błąd,
  • jak postąpić, gdy jednostka dokonała odpisu amortyzacyjnego przez 2 lata w sytuacji gdy środek trwały powinien być amortyzowany prze 5 lat i stanowi on 10% wartości środków trwałych. 

Podczas szkolenia online ekspert wyjaśni, jak przygotować się do nowych przepisów w zakresie rachunkowości oraz jak radzić sobie z bieżącymi problemami. 

Prowadzący

dr Katarzyna Trzpioła 

specjalista prawa podatkowego i bilansowego, doświadczony praktyk, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej.

wiper-pixel