Rewolucyjne zmiany w procedurze administracyjnej od 1 czerwca 2017 r. 

Ten warsztat już się zakończył. Zapraszamy po więcej wiedzy na: Video szkolenia

Opis

Ponadto uczestnicy warsztatu online zapoznają się z instytucjami ponaglenia organu oraz definicją bezczynności i przewlekłości postępowania. Podczas warsztatu odpowiemy na pytanie: jakie są nowe elementy postępowania dowodowego, przedstawimy nowe zasady doręczeń w postępowaniu administracyjnym, omówimy, na jakich zasadach i kiedy można zastosować procedurę postępowania uproszczonego. 

BEZPŁATNE Warsztaty na żywo z gwarantowanym certyfikatem!  

Podczas warsztatów ona żywo ekspert wyjaśni:

 • Zakres obowiązywania KPA po nowelizacji.
 • Nowe zasady ogólne - kiedy możemy je zastosować.
 • Ponaglenie – jako nowy środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości organu.
 • Milczące załatwienie sprawy – konsekwencje zastosowania i obowiązki stron.
 • Postępowanie uproszczone.
 • Rozstrzygnięcie wątpliwości prawnych i faktycznych na korzyści strony.
 • Funkcjonowanie zasady pewności prawa.
 • Funkcjonowanie zasady bezstronności i równego traktowania.
 • Funkcjonowanie zasady współdziałania organów oraz zasad posiedzenia w trybie współdziałania.
 • Nowe zasady zaskarżania interpretacji podatkowych.
 • Zmiana w zakresie terminu na uzupełnienie braków formalnych.
 • Adekwatność kar administracyjnych.
 • Postępowanie odwoławcze na nowych zasadach. 

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego została przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju w ramach pakietu „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców. Podczas warsztatów poznasz praktyczne skutki tych zmian oraz co one dla Ciebie oznaczają.

Prowadzący

 Barbara Dąbrowska - manager Działu Księgowości w międzynarodowej firmie leasingowej, dyrektor ds. finansów w firmie consultingowej. 

wiper-pixel