RODO – zmiana przepisów ważnych dla pracowników działów księgowych i kadrowo-płacowych

Ten warsztat już się zakończył. Zapraszamy po więcej wiedzy na: Video szkolenia

Opis

Webinarium przeznaczone jest dla właścicieli oraz managerów biur rachunkowych, kierowników działów księgowych i płacowych, odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych pracowników. Aby przestrzegać zasad RODO i zminimalizować ryzyko kar, musisz wiedzieć, co nowego wnosi w działalność biura rachunkowego, a także działów księgowych i płacowych w firmach obowiązujące od 25 maja 2018 r. nowe rozporządzenie. 

Przepisy RODO od 25 maja 2018 r. wprowadzają wiele zmian w podejściu do ochrony danych osobowych w działach księgowości, kadr i płac. Podczas webinarium przedstawimy praktyczny sposób zastosowanie zasad ochrony danych osobowych zgodnie z RODO na gruncie IT poprzez przedstawienie nowych funkcji oprogramowania kadry – płace. 

Zakres szkolenia: 

1. Czy każda jednostka gospodarcza przetwarza dane osobowe? 

2. Definicja danych osobowych: sensytywne, biometryczne, genetyczne. 

3. Umowy dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

4. Prawo pracownika do wglądu w historię zmian, uprawnienie do żądania przeniesienia danych osobowych, „prawo do bycia zapomnianym”, sprzeciwu. 

5. Udzielanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych  zgodnie z zasadami RODO. 

6. Dostęp do danych osobowych – zabezpieczenie danych aspekt organizacyjny i techniczny. 

7. Definicja przetwarzania danych osobowych – kiedy jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych pracownika, zleceniobiorcy. 

8. Pojęcie kwestii ryzyka na bazie regulacji RODO. 

9. Rola, zasady powołania, uprawnienia i umocowanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

10. Odpowiedzialność cywilna, karna, dyscyplinarna związana z przetwarzaniem danych osobowych – kary do 20.000.000 EURO  dla podmiotów prywatnych alternatywnie  do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedzającego roku obrotowego. 

11. Praktyczne zastosowanie obowiązujących zmian  przy użyciu systemu informatycznego kadry – płace. 

Prowadzący

  Barbara Dąbrowska - manager Działu Księgowości w międzynarodowej firmie leasingowej, Dyrektor ds. Finansów w firmie consultingowej

wiper-pixel