Opis

Podczas warsztatów na żywo dowiesz się:

  • jakie kroki należy podjąć przed 31 grudnia i na co się następnie przygotować, 
  • jaki będzie właściwy załącznik do ustawy i co podpowiedzieć członkom organu właścicielskiego w tym zakresie,
  • jakie są zmiany w zasadach wyceny aktywów i pasywów za 2017 rok oraz prezentacji w rachunku zysków i strat,
  • jak powinna wyglądać współpraca z biegłym po zmianie przepisów. 


Szkolenie skierowane jest do pracowników finansowo-księgowych, dyrektorów finansowych i głównych księgowych, pracowników biur rachunkowych, ale też kierowników jednostek, które ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie sprawozdania. 

Prowadzący

 dr Katarzyna Trzpioła - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.

wiper-pixel